MPK Radomsko

[Udzielenie zamówienia – wyłoniono wykonawcę – przetarg na zamówienie zakończony]Zaproszenie do złożenia oferty i formularz ofertowy w ramach zamówienia sektorowego w trybie PFU (projektuj i wybuduj) na fotowoltaikę i przyłącze do stacji ładowania autobusów elektrycznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o. o. z/s w Radomsku.

Zaproszenie do złożenia oferty i formularz ofertowy w ramach zamówienia na dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 80 kWp, wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby elektrycznych ładowarek autobusowych, tj. wykonania przyłącza i elementów zabezpieczających nowopowstałą instalację w miejscu wskazanym przez Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. z/s w Radomsku wraz z niezbędną dokumentacją.   […]

[Udzielenie zamówienia – wyłoniono wykonawcę – przetarg na zamówienie zakończony] Zaproszenie do złożenia oferty i formularz ofertowy w ramach zamówienia sektorowego na sprzedaż i dostawę oleju napędowego dla autobusów komunikacji miejskiej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o. o. z/s w Radomsku.

@Edycja 17.10.2023: Ofertę złożyły trzy firmy: DEMG Sp. z o. o.  EKO SALVE Sp. J.  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „ŻAR”  Najkorzystniejszą ofertę za wykonanie przedmiotu zamówienia złożyła: DEMG Sp. z o. o.00-020 Warszawa, ul. Chmielna 2/31,adres do korespondencji: 97-500 Radomsko, ul. Narutowicza 55,stacja paliw: 97-500 Radomsko, ul. Kraszewskiego 1 Firma zaoferowała cenę netto/litr oleju napędowego po […]

[UDZIELENIE ZAMÓWIENIA] Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, pod nazwą: „Zakup oleju napędowego dla autobus”

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, pod nazwą: „Zakup oleju napędowego dla autobusów komunikacji miejskiej” 1. Ogłoszenie o zamówieniu 2. SWZ+dodatki nr 1, 2a-9 3. Dodatek nr 2 JEDZ espd-request 4. Wersja edytowalna dodatków nr 1, 2a, 2b, […]

[ZAKOŃCZONY] Stacja paliw przy ulicy Narutowicza 59 dostępna do wynajmu.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. wynajmie w dzierwawę Stację paliw mieszczącą się przy ul. Nautowicza 59. Prosimy o przesyłanie zapytań drogą mailową i/lub kontakt telefoniczny w celu uzyskania większej ilości informacji. Tel. stacj. 44 683 54 30 lub 44 683 21 14 Tel. kom. 501 161 363 lub 517 143 337

[ZAKOŃCZONY] Odp. na zapytanie dot. zaproszenia do złożenia oferty i formularza oferty w ramach zamówienia sektorowego na sprzedaż i dostawę oleju napędowego dla autobusów komunikacji miejskiej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o. o. z/s w Radomsku

W odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów dot. punktu 3 ust. 3. Z ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY I FORMULARZU OFERTOWY W RAMACH ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO DLA AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. z/s w Radomsku, mówiącego o realizacji dostawy oleju napędowego (tankowania) odbywającej się codziennie […]

[ZAKOŃCZONY] Zapytanie ofertowe w ramach zamówienia sektorowego na sprzedaż i dostawę oleju napędowego dla autobusów komunikacji miejskiej MPK sp. z o.o. z/s w Radomsku

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY I FORMULARZ OFERTOWY W RAMACH ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO DLA AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. Z O. O. z/s w Radomsku. Nazwa í adres Wykonawcy zamówienia (zwanym dalej również Dostawcą ……………………………… ………………………………. ………………………………. NIP……………………….…. Regon…………………………….……….. Nr tel…………………………….………… Fax/e-mail………………………………. Przedmiotem zamówienia jest:  Sprzedaż i dostawa paliwa […]

[ZAKOŃCZONY] Dot. zapytanie ofertowe w ramach zamówienia sektorowego na sprzedaż i dostawę oleju napędowego dla autobusów komunikacji miejskiej MPK sp. z o.o. z/s w Radomsku

W odpowiedzi na zapytanie jednego z ofertentów dot. punktu 3 ust. c. zapytania ofertowego „NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO DLA AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ MPK SP. Z O. O. Z/SW RADOMSKU.” mówiącego o godzinach realizacji dostawy oleju napędowego (tankowania) w godzinach od 04:00 do 23:00, informujemy, że wyrażamy zgodę na możliwość tankowania w godzinach od 6:00 do 23:00.

[ZAKOŃCZONE]Zapytanie ofertowe w ramach zamówienia na sprzedaż i dostawę oleju napędowego dla autobusów komunikacji miejskiej MPK sp. z o.o. z/s w Radomsku

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACHZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO DLA AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ MPK SP. Z O. O. z/s w Radomsku. Postępowanie (zamówienie) prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.). zwanej PZP lub Ustawą na podstawie art. 2 ust […]

[ZAKOŃCZONY] Wynajem części nieruchomości hali demontażu

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. informuje, iż od dnia 01.07.2020r. wystawia pod możliwość wynajmu część nieruchomości budynku hali demontażu znajdującej się przy ul. Narutowicza 59 w Radomsku. Powierzchnia budynku pod najem wynosi 388m2 (konstrukcja metalowo-murowana, z dwiema bramami wjazdowymi) z gwarancją swobodnego dojazdu, dodatkowo mniejsza hala 100m2 (konstrukcja metalowo-murowana, z jedną bramą wjazdową), oraz przylegający plac […]

Skip to content