MPK Radomsko

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, pod nazwą:

„Zakup oleju napędowego dla autobusów komunikacji miejskiej”

@Edycja: [AKTUALIZACJA z dnia 20.09.2022r.]

@Edycja: [AKTUALIZACJA z dnia 28.09.2022r.]

@Edycja: [AKTUALIZACJA z dnia 29.09.2022r.]

@Edycja: [AKTUALIZACJA z dnia 19.10.2022r.]

@Edycja: [AKTUALIZACJA z dnia 28.10.2022r.]

Skip to content