MPK Radomsko

Schematy linii autobusowych

W związku z licznymi remontami w naszym mieście poniższe schematy mogą odbiegać od rzeczywistych tras przejazdowych na czas remontów ulic.


Niniejsze schematy są własnością MPK Sp. z o. o. Treści te nie mogą być wykorzystywane ani przechowywane w jakimkolwiek celu, powielane ani rozpowszechniane, z wyjątkiem wyraźnej pisemnej zgody MPK i z zastrzeżeniem warunków narzuconych przez MPK w zakresie takiego wykorzystania.

Skip to content