MPK Radomsko

[ZAKOŃCZONY] Zapytanie ofertowe w ramach zamówienia sektorowego na sprzedaż i dostawę oleju napędowego dla autobusów komunikacji miejskiej MPK sp. z o.o. z/s w Radomsku. (2020/2021)

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO DLA AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ MPK SP. Z O.O W RADOMSKU. Postępowanie ( zamówienie) prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, zwanej PZP lub Ustawą na podstawie art. 133 ust. 1 PZP Zamówienie udzielane jest w celu […]

[ZAKOŃCZONY] Zapytanie ofertowe w ramach zamówienia sektorowego na sprzedaż i dostawę oleju napędowego dla autobusów komunikacji miejskiej MPK sp. z o.o. sp. z/s w Radomsku

OGŁOSZENIE Postępowanie ( zamówienie) prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, zwanej PZP lub Ustawą na podstawie art. 133 ust. 1 PZP Zamówienie udzielane jest w celu wykonywania działalności obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu autobusowego, o który mowa w art. 132 ust. 1 pkt […]

Skip to content