MPK Radomsko

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne Sp. z o.o

ul. Narutowicza 59,  97-500 Radomsko

NIP: 772-010-01-47
REGON: 590390053
KRS: 0000120649

Sąd Rej. dla Łodzi-Śród., XX Wydz. KRS

Inspektor Ochrony Danych:
Arkadiusz Zarębski
Dyspozytor
Sekretariat
Dział techniczny:
Dział personalizacji kart:
Skip to content