POWRÓT LINII NR 5 NA TRASĘ: STOBIECKO MIEJSKIE- KOWALOWIEC - BATOREGO- WIADUKT - PLAC 3 MAJA - PIASZCZYCE

Informujemy, iż  od dnia 01.09.2018r. zostanie uruchomiona "szybka" linia nr 14 kursująca na trasie Radomsko - Dobryszyce ( przez Malutkie)

Informujemy iż z dniem 01.09.2018r. ulega zmianie trasa przebiegu linii nr 4 na odcinku od przystanku Staffa,a mianowicie:

Informujemy, iż z dniem 01.09.2018r. nastąpi zmiana rozkładu jazdy, który obowiązywał będzie do 30.06.2019r.

W związku z realizacją zadania pn „ Rozbudowa ulic Brzeźnicka i Piastowska wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Piłsudskiego i Krakowską w Radomsku”

OFERTA CENOWA REKLAM UMIESZCZANYCH
NA AUTOBUSACH MPK SP. Z O.O.

PROMOCJA DO 30 KWIETNIA 2018

50% CENY

CAŁY AUTOBUS, OKLEJENIE ZEWNĘTRZNE

W związku z wprowadzeniem bezpłatnej komunikacji miejskiej dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie miasta, od dnia 02 stycznia 2018r. dzieci oraz młodzież zamieszkała na terenie miasta Radomska będzie mogła się zgłaszać do siedziby MPK Sp. z o.o. przy ul. Narutowicza 59 lub Punktu Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta przy ul. Tysiąclecia 5, celem przekształcenia posiadanej już karty na bezpłatną lub wyrobienia nowej karty bezpłatnej.

W dniu 31-12-2015 roku punkt obsługi kart elektronicznych MPK Radomsko jest zamknięty.

MPK Sp. z o.o. w Radomsku ul. Narutowicza 59, wynajmie pomieszczenia biurowe na parterze. Powierzchnia ok. 200 m2. Osobne wejście, wc x2, miejsca parkingowe.

Pasażerowie korzystający z biletów bezpłatnych i ulowych są zobowiązani do posiadania i okazywania dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z tych ulg.