MPK Radomsko

W ZWIĄZKU Z „ROZBUDOWĄ UL. ŁOKIETKA W RADOMSKU ETAP I: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PASIE DROGOWYM DRÓG POWIATOWYCH NR3948E I 3951E (UL. JAGIELLOŃSKA, PIASTOWSKA) OD DNIA 29.01.2024R. (PONIEDZIAŁEK) DO ODWOŁANIA ZOSTANIE ZAMKNIĘTA UL. JAGIELLOŃSKA NA WYSOKOŚCI UL. PIASTOWSKIEJ. 

NASTĘPUJE ZMIANA KURSOWANIA WSZYSTKICH LINII KORZYSTAJĄCYCH Z UL. JAGIELLOŃSKIEJ W SWOICH PRZEJAZDACH, TJ. PĘTLA AUTOBUSOWA SPOD NOWEGO CMENTARZA ZOSTAJE PRZENIESIONA NA UL. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ, GDZIE LINIE BĘDĄ KOŃCZYŁY LUB ROZPOCZYNAŁY SWOJE PRZEJAZDY.
(A WIĘC DLA WSZYSTKICH LINII POZA: 5, 7, 9, 10, 11, 19).

CAŁKOWICIE Z RUCHU WYŁĄCZONE ZOSTAJĄ PRZYSTANKI: „JAGIELLOŃSKA SZKOŁA”, „STAROWIEJSKA N/Ż” (PO STRONIE BLOKÓW) ORAZ „JAGIELLOŃSKA PĘTLA” (W OBU KIERUNKACH).

PRZYSTANKI ZASTĘPCZE W ZALEŻNOŚCI OD ZMIENIONEJ TRASY PRZEJAZDU TO:
TYMCZASOWY PRZYSTANEK „ŚW. JADWIGI PĘTLA” (W OKOLICY BLOKU NUMER 2/ SKLEPU LIDL),
„PIASTOWSKA ZUS”
.

KLUCZOWE ZMIANY Z POWODU ZMIANY TRAS DLA LINII „0, 6, 15”:

DLA LINII NUMER „15”:

Zmieniona trasa linii numer 15 w kierunku Dziepółć – od Dworca PKP do skrzyżowania ul. A. Krajowej i L. Czarnego po linii, a dalej ul. L. Czarnego do Piastowskiej i w prawo w stronę  ul. Jagiellońskiej do przystanku Piastowska ZUS. Następnie ul. Łokietka do ul. Wyszyńskiego i dalej w stronę Dziepółći – z pominięciem ul.z pominięciem przystanków Leszka Czarnego Basen, Armii Krajowej Garaże, Jagiellońska Szkoła oraz Jagiellońska Pętla.

 

  Zmieniona trasa linii numer 15 w kierunku Dworzec PKP adekwatnie do powyższego z Dziepółci po linii do ul. Wyszyńskiego dalej do ul. Łokietka następnie do ul. Jagiellońskiej na przystanek Jagiellońska Carrefour i dalej zgodnie z planem. Tutaj z pominięciem przystanku Jagiellońska Pętla.

DLA LINII NUMER „6”:

Zmieniona trasa linii numer 6 w kierunku Kietlina od Dworca PKP/Sucharskiego do skrzyżowania ulic Piastowska L. Czarnego po linii, a dalej do przystanku Piastowska ZUS, następnie ul. Łokietka do Wyszyńskiego i dalej zgodnie z planem. Pominięcie ul. L. Czarnego, ul. A. Krajowej i ul. Jagiellońskiej. 

 

Zmieniona trasa linii numer 6 w kierunku Dworzec/Sucharskiego od Kietlina do skrzyżowania ulic Wyszyńskiego i Łokietka zgodnie z planem, dalej ul. Łokietka do ul. Jagiellońskiej na przystanek Jagiellońska Carrefour i dalej zgodnie z planem. Tutaj z pominięciem przystanku Jagiellońska Pętla.

DLA LINII NUMER „0”:

UWAGA!
NALEŻY ZWRACAĆ UWAGĘ NA KIERUNEK PRZEJAZDU AUTOBUSU!
(WYŚWIETLANY NA TABLICY KIERUNKOWEJ AUTOBUSU)

Zmieniona trasa linii numer 0 dla wariantów przejazdowych do przystanku Jagiellońska Pętla lub z przystanku Jagiellońska Pętla – przystanki te zostają zmienione na tymczasowe przystanki przy ul. Św. Jadwigi Królowej na wysokości bloku numer 2 z pominięciem również przystanków Jagiellońska Carrefour oraz Jagiellońska Szpital.

Zmieniona trasa linii numer 0 warianty przejazdowe ze Strzałkowa i Grzebienia do ul. Jagiellońskiej będą jechały następująco: ul. Wyszyńskiego do ul. Łokietka następnie do przystanku Jagiellońska Carrefour i dalej zgodnie z planem. Następuje tu pominięcie przystanków Jagiellońska Pętla w obu kierunkach, Jagiellońska Szpital, Jagiellońska Szkoła.

Zmieniona trasa linii numer 0 warianty przejazdowe do Strzałkowa i Grzebienia do skrzyżowania ulic Piastowska L. Czarnego po linii, dalej do przystanku Piastowska ZUS, następnie ul. Łokietka do Wyszyńskiego i dalej zgodnie z rozkładem. Pominięcie ul. L. Czarnego, ul. A. Krajowej i ul. Jagiellońskiej.

LINIA NUMER „13” O GODZ. 04:54 NA CZAS REMONTU ZOASTAJE ZAWIESZONA.

PONIŻEJ GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE OBJAZDÓW (W OBU KIERUNKACH).

KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO ZMIENIONE TRASY NA CZAS ZAMKNIĘCIA ULICY.

ZMIENIONA TRASA PRZEJAZDU LINII „15” W STRONĘ DZIEPÓŁCI
Trasa przejazdu linii 15 w stronę Dziepółci
ZMIENIONA TRASA PRZEJAZDU LINII „15” Z DZIEPÓŁCI
Trasa przejazdu linii 15 z Dziepółci
ZMIENIONA TRASA PRZEJAZDU LINII „6” W STRONĘ KIETLINA
Trasa przejazdu linii 6 w stronę Kietlina
ZMIENIONA TRASA PRZEJAZDU LINII „6” Z KIETLINA
Trasa przejazdu linii 6 z Kietlina

UWAGA!
NALEŻY ZWRACAĆ UWAGĘ NA KIERUNEK PRZEJAZDU AUTOBUSU!
(WYŚWIETLANY NA TABLICY KIERUNKOWEJ AUTOBUSU)

ZMIENIONA TRASA PRZEJAZDU LINII „0” Z UL. JAGIELLOŃSKIEJ 
Trasa przejazdu linii 0 z ul. Jagiellońskiej
ZMIENIONA TRASA PRZEJAZDU LINII „0” DO UL. JAGIELLOŃSKIEJ
Trasa przejazdu linii 0 do ul. Jagiellońskiej
ZMIENIONA TRASA PRZEJAZDU LINII „0” W STRONĘ STRZAŁKOWA ORAZ GRZEBIENIA
Trasa przejazdu linii 0 w stronę Strzałkowa oraz Grzebienia
ZMIENIONA TRASA PRZEJAZDU LINII „0” ZE STRZAŁKOWA ORAZ GRZEBIENIA
Trasa przejazdu linii 0 ze Strzałkowa oraz Grzebienia

UWAGA!
NALEŻY ZWRACAĆ UWAGĘ NA KIERUNEK PRZEJAZDU AUTOBUSU!
(WYŚWIETLANY NA TABLICY KIERUNKOWEJ AUTOBUSU)

Skip to content