MPK Radomsko

W związku ze zbliżającym się końcem okresu wakacyjnego oraz rozpoczęciem roku szkolnego ponownie wprowadzamy „Szkolny” rozkład jazdy z pewnymi zmianami obowiązującymi już od 01.09.2023r.:

Zakończenie prac przy ul. Krasickiego pozwala nam na powrót – a przynajmniej częściowy – do znanego nam przejazdu linii i wyjście z objazdu przez ul. Kolejową, ul. Rozalii, ul. Kraszewskiego do przejazdu przez „Rampę przeładunkową”/ przejazd przy ul. Kraszewskigo i ul. Poprzeczną dalej na swoje trasy.

Z racji zgłoszeń do MPK inwestorów i wykonawców kolejnych remontów, które będą towarzyszyć nam przez dłuższy okres czasu, przygotowaliśmy już rozkład obejmujący remont ul. Reymonta, aby zniwelować comiesięczne zmiany przejazdowe, które powodowały jedynie zamieszanie rozkładowe. – tj. całkowite wyjście aubotusów z ul. Reymonta do czasu zakończenia inwestycji związanej z jej przebudową aż do skrzyżowania z ul. Warszyca – wiąże się to z przesunięciem wszystkich linii autobusowych na ul. Kościuszki oraz na Wiadukt przy ul. Brzeźnickiej.

W zastępstwie za przystanki Plac 3go Maja Poczta oraz Plac 3go Maja Park w rozkładzie ujęte zostały: przystanek Krakowska Park – przy ul. Krakowskiej (na wysokości Castelli) – dla przejazdu stronę ul. Piastowskiej/Leszka Czarnego/Armii Krajowej/itd., oraz przystanek Narutowicza Biblioteka – przy ul. Narutowicza – dla przejazdów wyjazdowych z miasta. Dodatkowo w zastępstwie za przystanki Reymonta Centrum Handlowe oraz Reymonta Reymonta Kościuszki przy ul. Kościuszki zostaną umieszczone słupki przystankowe – jeden przy budynku mieszkalnym Kościuszki 15 i 17 oraz przy zatoce położonej przy budynku MOPS (Kościuszki 10), również umieszczone w rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej.

Linia numer „0” calem uniknięcia znacznych opóźnień – czego świadkami byliśmy przy wcześniejszych remontach naszych ulic – zostaje przesunięta na Wiadukt (ul. Brzeźnicka).

Linia numer „8” zostaje podobnie jak w wakacje zapętlona w swoim przejeździe przez miasto Radomsko (tak jak linia numer „0” ale w odwrotnym kierunku) z drobną zmianą dotyczącą przejazdu przez ul. Armii Krajowej. W wakacje linia numer „8” zjeżdżała w ul. Targową i Krakowską, a pomijała ul. Leszka Czarnego oraz ul. Piastowską w swojej trasie przejazdowej. Z racji licznych zgłoszeń, aby zmienić ten układ, zostaje ona poprowadzona przez ul. Leszka Czarnego i ul. Piastowską. Dla osób chcących skorzystać z przejazdu na godz. 8 do ul. Reja/Przemysłowej wydłużyliśmy linię „11” do Pętli autobusowej przy ul. Przemysłowej. (dla osób których trasa linii numer „11” nie pozwala na bezpośrednie skorzystanie zachęcamy do przesiadki na „11” z linii „0” na Wiadukcie.

Linie numer 10, 15 oraz 25 otrzymują znaczną zmianę przejazdu – tj. w obu kierunkach będą kursowały przez ul. Brzeźnicką (Wiadukt).

Wprowadzono również kilka korekt godzin kursów na wnioski pasażerów.

Podsumowując – aktualne od 01.09.23r. trasy przejazdowe są zgodne z przystankowym rozbiciem rozkładu jazdy, przedstawionym w odnośniku poniżej.

Obowiązujące od 01.09.2023r. rozkłady jazdy:

ROZKŁAD SZKOLNY ’23-’24

Skip to content