MPK Radomsko

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi darmowych biletów komunikacji miejskiej w Radomsku, wyjaśniamy, że bilet należy przedłużać w naszych punktach obsługi klienta (godziny przyjmowania poniżej) poprzez zmianę jego terminu ważności na karcie elektronicznej. Przedłużenie ważności biletu następuje zgodnie z UCHWAŁĄ NR LIII/534/22 RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU z dnia 28 października 2022r., a więc po okazaniu dokumentu przez Mieszkańca Miasta Radomska, którego miejscem zamieszkania jest Miasto Radomsko i który rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Radomsku, tj.

– pierwszej strony złożonego rozliczenia podatku

dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy

poprzedzający rok, (…) wskazującym adres zamieszkania wraz z

dokumentem potwierdzającym tożsamość, lub:

emeryt, rencista: po okazaniu pierwszej strony

rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za

rok podatkowy poprzedzający rok, (…) , wskazującym adres

zamieszkania wraz z dokumentem potwierdzającym

tożsamość,

osoba bezrobotna: zaświadczenie z powiatowego

urzędu pracy, wskazujące adres zamieszkania wraz z

dokumentem potwierdzającym tożsamość,

w przypadku nieosiągania dochodów: oświadczenie

własne o nieosiąganiu dochodów wraz z dokumentem

urzędowym potwierdzającym adres zamieszkania lub

imiennym rachunkiem za media (energia elektryczna,

woda, gaz itp.) wraz z dokumentem potwierdzającym

tożsamość.
———————————

Punkty Obsługi Klienta MPK

Dział personalizacji kart:
Punkt MPK – Narutowicza 59:
Pon.-Pt. – 9:00-14:00
44-683-54-30
———————————
Punkt UM Radomsko – Tysiąclecia 5:
Wtorki: 9:00-17:00
Piątki: 9:00-15:00
Pozostałe dni robocze:
8:00-15:00

Skip to content