OFERTA CENOWA REKLAM UMIESZCZANYCH
NA AUTOBUSACH MPK SP. Z O.O.

PROMOCJA DO 30 KWIETNIA 2018

50% CENY

CAŁY AUTOBUS, OKLEJENIE ZEWNĘTRZNE

W związku z wprowadzeniem bezpłatnej komunikacji miejskiej dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie miasta, od dnia 02 stycznia 2018r. dzieci oraz młodzież zamieszkała na terenie miasta Radomska będzie mogła się zgłaszać do siedziby MPK Sp. z o.o. przy ul. Narutowicza 59 lub Punktu Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta przy ul. Tysiąclecia 5, celem przekształcenia posiadanej już karty na bezpłatną lub wyrobienia nowej karty bezpłatnej.

W dniu 31-12-2015 roku punkt obsługi kart elektronicznych MPK Radomsko jest zamknięty.

MPK Sp. z o.o. w Radomsku ul. Narutowicza 59, wynajmie pomieszczenia biurowe na parterze. Powierzchnia ok. 200 m2. Osobne wejście, wc x2, miejsca parkingowe.

Pasażerowie korzystający z biletów bezpłatnych i ulowych są zobowiązani do posiadania i okazywania dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z tych ulg.

Od dnia 25.08.2015 czynny jest punkt obsługi kart elektronicznych w Urzędzie Miasta Radomska pokój nr 11

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Radomsku uprzejmie informuje, że od dnia 01 września 2015r. będą wprowadzone bilety okresowe sieciowe 30 i 90 dniowe.

Od 20.07.2015r. wszystkie autobusy MPK w Radomsku posiadać będą nowy system.

Kasa zakładowa czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 (przerwa od 13:00 do 13:30)

Uczniom powyżej 16 roku życia przypomina się o konieczności przedłużania ważności zniżki na kartach elektronicznych.