W ZWIĄZKU Z BARDZO DUŻYM ZAINTERESOWANIEM I ZBLIŻAJĄCYM SIĘ KOŃCEM WSTĘPNEGO OKRESU,
W KTÓRYM MOŻNA KORZYSTAĆ Z PRZEJAZDÓW BEZ KARTY ELEKTRONICZNEJ (PEŁNA INFORMACJA TUTAJ),
INFORMUJEMY, IŻ OKRES ZOSTAJE PRZEDŁUŻONY DO KOŃCA STYCZNIA 2023R.

Przedmiotowa zmiana dotyczy korzystania z przystanków na zmienionej trasie, tj. :

 • Autobusy będą zatrzymywały się przy wszystkich przystankach na zmienionej trasie jak przy przystakach na żądanie - CZYLI NA PROŚBĘ PASAŻERA
  (PRZYCISK STOP W AUTOBUSIE DO WYSIADANIA / PODNIESIENIE RĘKI NA PRZYSTANKU CELEM ZAKOMUNIKOWANIA KIEROWCY O CHĘCI SKORZYSTANIA Z PRZEJAZDU AUTOBUSEM).

 • Dodatkowe planowane tymczasowe przystanki dla linii to: ul. Poprzeczna (linia 2 i 3), Dworzec PKP (linia 0), Brzeźnicka Ciepła i Brzeźnicka Miła (linia 5 i 23).

[AKTUALIZACJA @12.04.23r.]  

AKTUALNE TRASY OBJAZDÓW POD TYM LINKIEM: http://mpk-radomsko.pl/komunikaty/aktualnosci/162-ponowne-zamkniecie-skrzyzowania-11-listopada

[AKTUALIZACJA @10.01.23r.]  

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców dzielnicy Kowalowiec po zakończonym remoncie ul. 11 Listopada, zbliżającym się rozpoczęciem remontu właściwego przy ul. Krasickiego, a tym samym czasową zmianą organizacji ruchu, informujemy o zmianach na trasach powrotnych linii autobusowych od 06.01.2023r. wykonujących zadania ul. Krasickiego celem zapoznania się z nimi.

Tymczasowa organizacja ruchu zmieniać będzie ruch na jednokierunkowy (odcinek od przejazdu przy Kościuszki do skrzyżowania z 11 Listopada).

Zmiany kursowania linii autobusowych korzystających
z ul. Krasickiego w trasie swojego przejazdu
(powrot
ne przejazdu linii w stronę miasta oraz trasa linii "0").

"0" – Po trasie do ul. 11 Listopada, a następnie ul. Krasickiego
w stronę Stobiecka Szlacheckiego do ul. Dolnej, następnie przez przejazd "rampa" przy Młodzowskiej/ Kraszewskiego i w Św. Rozalii, ul. Kolejowa, ul. Reymonta na powrót na swoją trasę.
(dodatkowy tymczasowy przystanek Dworzec PKP)


"2" – Po trasie ul. Krasickiego w stronę miasta do ul. Poprzecznej, następnie przez przejazd "rampa" przy Młodzowskiej/ Kraszewskiego i w Św. Rozalii, ul. Kolejowa, ul. Reymonta na powrót na swoją trasę.
(dodatkowy przystanek Poprzeczna)


"3" – W stronę miasta po trasie ul. Kościowa do ul. Krasickiego, następnie do ul. Poprzeczej, dalej przez przejazd "rampa" przy Młodzowskiej/ Kraszewskiego i w Św. Rozalii, ul. Kolejowa,
ul. Reymonta na powrót na swoją trasę.
(dodatkowy tymczasowy przystanek Poprzeczna)


"5" – (kursy rozpoczynające przejazd z Brzeźnickiej) W stronę miasta ul. Brzeźnicką do ronda przy ul. Piłsudskiego, z uwzględnieniem przystanku na Wiadukcie), dalej po trasie
– w zależności od wersji przejazdu w ul. Mineralną i ul. Wyszyńskiego lub w ul. Piastowską.
(dodatkowe przystanki Brzeźnicka Ciepła i Brzeźnicka Miła)


"6" – Po trasie ul. Sucharskiego i ul. Poprzeczną do ul. Krasickiego, następnie ul. Kościowa do ul. Brzeźnickiej i w Plac 3go Maja, dalej po trasie.


"8" – Po trasie ul. Reja i ul. Poprzeczną do ul. Krasickiego, potem do skrzyżowania z 11 Listopada a następnie w ul. 11 Listopada, ul. Kościowa do ul. Brzeźnickiej i w Plac 3go Maja, dalej po trasie.
(odwrócona strona przejazdu – przystanki te same co w stronę Reja)


"14" – Po trasie ul. Sucharskiego i ul. Poprzeczną do ul. Krasickiego, potem do skrzyżowania z 11 Listopada a następnie w ul. 11 Listopada, ul. Kościowa do ul. Brzeźnickiej i w Plac 3go Maja, dalej po trasie.
(odwrócona strona przejazdu – przystanki te same co w stronę Sucharskiego)


"23" – W stronę miasta po trasie przejazd przez 11 Listopada, następnie ul. Krasickiego z powrotem do ul. Kościowa i powrót do Brzeźnickiej i w Plac 3go Maja, dalej po trasie.
(bez zatrzymywania się na przystankach od 11 Listopada ZMG do Brzeźnickiej;
dodatkowe tymczasowe przystanki Brzeźnicka Ciepła i Brzeźnicka Miła)


"25" – Po trasie ul. Krasickiego w stronę miasta do skrzyżowania z ul. Kościowa dalej ul Kościowa do ul. Brzeźnickiej i w Plac 3go Maja, dalej po trasie.

Trasa linii numer „0”:

Trasa 0 wer.1

Trasa linii numer „2”:

Trasa 2 wer.1

Trasa linii numer „3”:

Trasa 3 wer.1

Trasa linii numer „5”:

Trasa 5 wer.1

Trasa linii numer „6”:

Trasa 6 wer.1

Trasa linii numer „8”:

Trasa 8 wer.1

Trasa linii numer „14”:

Trasa 14 wer.1

Trasa linii numer „23”:

Trasa 23 wer. ostat

Trasa linii numer „25”:

Trasa 25 wer.1

 • Autobusy będą zatrzymywały się przy wszystkich przystankach na zmienionej trasie jak przy przystakach na żądanie - I ZATRZYMYWAĆ SIĘ NA PROŚBĘ PASAŻERA
  (PRZYCISK STOP W AUTOBUSIE DO WYSIADANIA / PODNIESIENIE RĘKI NA PRZYSTANKU CELEM KOMUIKACJI O CHĘCI SKORZYSTANIA Z PRZEJAZDU).

 

 • Dodatkowe planowane tymczasowe przystanki dla linii to: ul. Poprzeczna (linia 2 i 3), Dworzec PKP (linia 0), Brzeźnicka Ciepła i Brzeźnicka Miła (linia 5 i 23),

 

 • Linia 8 i 14 kursują przez 11 Listopada po odwróconym kierunku (dla tych linii obowiązują jedynie przystanki po jednej stronie – prosimy o zwracanie uwagi na rozkład zamieszczony na przystankach!),

 

 • Linia 23 nie zatrzymuje się na przystankach przy ul. Kościowa w drodze do ul. Brzeźnickiej (ostatni przystanek przy os. Kowalowiec to 11 Listopada ZMG),

 

 • Na czas remontów wyłączone zostaną tablice informacji pasażerskiej na powrotnych przejazdach linii do Placu 3go Maja (Parki),

 

 • Oznaczony znakiem D-3 odcinek drogi jednokierunkowej zostanie wprowadzony wraz z rozpoczęciem prac właściwych przez wykonawcę,

 

 • Oznaczony znakiem B-2 Zakaz wjazdu odcinek drogi przy ul. Sierakowskiego zostanie wprowadzony przy pracach na samym skrzyżowaniu i będzie wiązało się z wyłączeniem czasowym przystanku Sierakowskiego Park i Warszyca PKP oraz przeniesieniem ich w miejsce przystanku Reymonta Centrum Handlowe, gdy otrzymamy informację od wykonawcy,

 

 • Oznaczony znakiem B-2 Zakaz wjazdu odcinek drogi przy ul. Sierakowskiego zostaje wprowadzony od dnia 23.01.23r. przy pracach na samym skrzyżowaniu, co powoduje przeniesienie przystanków Sierakowskiego Park i Warszyca PKP oraz w miejsce przystanku Reymonta Centrum Handlowe.

 

 

Z dniem 27.12.2022r. autobusy kursujące na trasie Narutowicza - Folwarki oraz Folwarki - Narutowicza linii nr "9" wracają na swoją trasę planowaną, tym samym przystanki zastępcze przystanki przy ul. Owocowej oraz Starowiejskiej N/Ż przestają funkcjonować.

Przystanki Jagiellońska OSM, Krakowska Skrzat oraz Krakowska Torowa w stronę Folwarki oraz Krakowska Owocowa, Krakowska Skrzat, Jagiellońska N/Ż zaczynają od tego dnia funkcjonować zgodnie z rozkładem.

[AKTUALIZACJA @12.01.2023]

W ZWIĄZKU Z BARDZO DUŻYM ZAINTERESOWANIEM I ZBLIŻAJĄCYM SIĘ KOŃCEM WSTĘPNEGO OKRESU, W KTÓRYM MOŻNA KORZYSTAĆ Z PRZEJAZDÓW BEZ KARTY ELEKTRONICZNEJ (PEŁNA INFORMACJA PONIŻEJ), INFORMUJEMY, IŻ OKRES ZOSTAJE PRZEDŁUŻONY DO KOŃCA STYCZNIA 2023r.

 

Z racji nadchodzącej zmiany na darmową komunikację miejską dla mieszkańców Miasta Radomska oraz Gminy Radomsko informujemy, że zgodnie z Uchwałą opublikowaną w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w dniu 18.11.2022r. wchodzi ona w życie z dniem 01.01.2023r.

 Techniczne rozwiązanie uprawnień do korzystania z przejazdów autobusami komunikacji miejskiej pozostaje podobne do dotychczasowego, a mianowicie osoby uprawnione muszą wyrobić (lub przerobić) swoje bilety elektroniczne (w fizycznej postaci karty elektronicznej wydawanej przez MPK Sp. z o.o.) w Punkcie Obsługi Kart (Baza MPK - ul. Narutowicza 59 lub Urząd Miasta Radomska - ul. Tysiąclecia 5) po okazaniu dokumentu uprawniającego do wyrobienia biletu na bezpłatne przewozy (więcej w UCHWALE NR LIII/534/22 RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU dostępnej m.in. w odnośniku poniżej). 

 Zdajemy sobie sprawę, że proces przerabiania tych użytkowanych oraz wyrabiania nowych kart może okazać się długotrwały (w zależności od ilości osób zainteresowanych) z racji czego, MPK po uzgodnieniu z Organizatorem (Urząd Miasta Radomska) wstępnie wyznacza termin do 16.01.2023r. 31.01.2023r. na korzystanie z naszych autobusów bez wyrobionego biletu elektronicznego.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

 WSZYSTKIE WYDANE PRZED 01.01.23R. BILETY (KARTY ELEKTRONICZNE) UPRAWNIAJĄCE DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW ZACHOWUJĄ SWOJĄ WAŻNOŚĆ!

_________________________________________________________

 KOSZT WYROBIENIA KARTY TO 15 ZŁ!

_________________________________________________________

WRAZ Z WNIOSKIEM NALEŻY PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY
UPRAWINIENIE – ZGODNY Z UCHWAŁĄ
NR LIII/534/22 RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU

_________________________________________________________

W PRZYPADKU CHĘCI ODBIORU KARTY ELEKTRONICZNEJ W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM
(NA WYPADEK ZNACZNEJ KOLEJKI), W ZAMIAN ZA WYPEŁNIONY WNIOSEK WRAZ Z NUMEREM TELEFONU ORAZ UISZCZONĄ OPŁATĄ ZA KARTĘ, OTRZYMAJĄ PAŃSTWO TYMCZASOWE POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA WNIOSKU, WAŻNE DO KOŃCA MIESIĄCA UPRAWNIAJĄCE DO PRZEJAZDÓW DO KOŃCA STYCZNIA 2023 

_________________________________________________________
   

DZIAŁ PERSONALIZACJI KART:
🕐PUNKT MPK NARUTOWICZA (NARUTOWICZA 59):

WSZYSTKIE DNI ROBOCZE: 9:00-14:00

🕐 PUNKT UM RADOMSKO (TYSIĄCLECIA 5):

WE WTORKI: 9:00-17:00

W PIĄTKI: 9:00-15:00

POZOSTAŁE DNI ROBOCZE: 8:00-15:00

 

UCHWAŁA NR LIII/534/22 RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU:

Uchwała o cenach i ulgach

 

UCHWAŁA NR XLV/282/2022 RADY GMINY RADOMSKO:

Uchwała o cenach i ulgach

 

Z powodu zbliżającego się końca prac remontowych przy ul. 11 Listopada, a tym samym przed rozpoczęciem remontu właściwego przy ul. Krasickiego oraz czasową zmianą organizacji ruchu, zmieniającą ruch na jednostronny (odcinek od przejazdu przy Kościuszki do skrzyżowania z 11 Listopada) informujemy o trasach powrotnych linii autobusowych wykonujących zadania ul. Krasickiego celem zapoznania się z nimi:

 

Zmiany kursowania linii autobusowych korzystających
z ul. Krasickiego w trasie swojego przejazdu
(powrot
ne przejazdu linii w stronę miasta).

"0" – Po trasie do ul. 11 Listopada, a następnie ul. Krasickiego w stronę Stobiecka Szlacheckiego do ul. Dolnej, następnie przez przejazd "rampa" przy Młodzowskiej/ Kraszewskiego i w Św. Rozalii, ul. Kolejowa, ul. Reymonta na powrót na swoją trasę.

 

"2" – Po trasie ul. Krasickiego w stronę miasta do ul. Poprzecznej, następnie przez przejazd "rampa" przy Młodzowskiej/ Kraszewskiego i w Św. Rozalii, ul. Kolejowa, ul. Reymonta na powrót na swoją trasę.

 

"3" – W stronę miasta po trasie ul. Kościowa do ul. Krasickiego, następnie do ul. Poprzeczej, dalej przez przejazd "rampa" przy Młodzowskiej/ Kraszewskiego i w Św. Rozalii, ul. Kolejowa, ul. Reymonta na powrót na swoją trasę.

 

"5" – (kursy rozpoczynające przejazd z Brzeźnickiej) W stronę miasta ul. Brzeźnicką do ronda przy ul. Piłsudskiego, z uwzględnieniem przystanku na Wiadukcie), dalej po trasie – w zależności od wersji przejazdu w ul. Mineralną i ul. Wyszyńskiego lub w ul. Piastowską.

 

"6" – Po trasie ul. Sucharskiego i ul. Poprzeczną do ul. Krasickiego, następnie ul. Kościowa do ul. Brzeźnickiej i w Plac 3go Maja, dalej po trasie.

 

"8" – Po trasie ul. Reja i ul. Poprzeczną do ul. Krasickiego, następnie w ul. 11 Listopada, ul. Kościowa do ul. Brzeźnickiej i w Plac 3go Maja, dalej po trasie.

 

"14" – Po trasie ul. Sucharskiego i ul. Poprzeczną do ul. Krasickiego, następnie w ul. 11 Listopada, ul. Kościowa do ul. Brzeźnickiej i w Plac 3go Maja, dalej po trasie.

 

"23" – W stronę miasta ul. Brzeźnicką do ronda przy ul. Piłsudskiego i w ul. Mineralną (Plac 3go Maja) i w ul. Piastowską. Kurs 4:58 przejazd przez 11 Listopada, ul. Krasickiego z powrotem do ul. Kościowa i powrót do Brzeźnickiej i w Plac 3go Maja, dalej po trasie.

 

"25" – Po trasie ul. Krasickiego w stronę miasta do ul. Kościowa do ul. Brzeźnickiej i w Plac 3go Maja, dalej po trasie.

 

Trasa linii numer „0”:

Trasa 0 wer.1

Trasa linii numer „2”:

Trasa 2 wer.1

Trasa linii numer „3”:

Trasa 3 wer.1

Trasa linii numer „5”:

Trasa 5 wer.1

Trasa linii numer „6”

Trasa 6 wer.1:

Trasa linii numer „8”:

Trasa 8 wer.1

Trasa linii numer „14”:

Trasa 14 wer.1

Trasa linii numer „23”:

Trasa 23 wer.1

Trasa 23 wer.2

Trasa linii numer „25”:

Trasa 25 wer.1

 

 • Autobusy nie będą zatrzymywać się przy wszystkich przystankach na zmienionej trasie - tymi które nie są przystankami zatwierdzonymi dla danej linii.

 • Na czas remontów wyłączone zostaną tablice informacji pasażerskiej na powrotnych przejazdach linii do Placu 3go Maja.

 • Rozpoczęcie obowiązywania zmienionych tras przejazdu zostanie ogłoszone osobnym komunikatem, prosimy o śledzenie naszej strony lub facebook'a.

W ZWIAZKU Z ZAKOŃCZENIEM REMONTU UL. ŻEROMSKIEGO, ODWOŁUJEMY POPRZEDNIĄ ZMIANĘ DOT. KURSOWANIA LINII W CENTRUM

OD DNIA 02.12.2022r., TJ.:

PRZYSTANEK PLAC 3-GO MAJA (PARKI) ZOSTAJE PRZYWRÓCONY DO RUCHU AUTOBUSOWEGO WSZYSTKICH ZATRZYMUJĄCYCH SIĘ TAM LINII,

TYMCZASOWY PRZYSTANEK PRZY UL. KRAKOWSKIEJ (NA WYSOKOŚCI CASTELLI) ZOSTAJE ZLIKWIDOWANY RÓWNIEŻ OD 02.12.2022r.

UWAGA!

W związku z organizacją "Radomszczańskiego Biegu Niepodległości 2022" w dniu 05.11.2022r. w godzinach 11:00 – 13:00 i wprowadzoną przez organizatora czasową organizacją ruchu informujemy, iż kursy linii:

 • nr "10" w godz. 10:41 (Dworzec PKP – Sucha Wieś)

 • nr "10" w godz. 11:11 (Sucha Wieś – Dworzec PKP)

zostają zawieszone,

 • nr "0" w godz. 10:50 (Jagiellińska Strzałków)

 • nr "0" w godz. 12:04 (Strzałków Jagiellińska)

nie będzą kursowały z i do Strzałkowa, a jedynie do Pętli przy ul. Jagiellońskiej (jak przy wariancie podstawowym Jagiellońska Jagiellońska),

 • nr "0" w godz. 11:30 (Jagiellońska – Basen  Jagiellońska)

 • nr "0" w godz. 12:50 (Jagiellońska – Basen  Jagiellońska)

nie będzie kursowała przez przez ul. Starowiejską i ul. Św. Jadwigi Królowej, a przez ul. Jagiellońską. (jak przy wariancie podstawowym Jagiellońska – Jagiellońska).

mapa biegu 5 11 22

   Źródło: © autorzy OpenStreetMap

Za utrudnienia przepraszamy.

Wychodząc na przeciw zapytaniom i wnioskom w ostatnim okresie skierownym do Spółki i UM Radomsko przez pasażerów, przedstawiamy dwie zmiany rozkładowe, a mianowicie:

 • Dla linii nr "6" o godzinie 15:10 z Kietlina zmieniona zostaje trasa na wariant przejazdu M (Kurs do Mostostalu), tj. zamiast dojeżdżać do Dworca PKP jak do tej pory, jako swój przystanek końcowy otrzymuje Sucharskiego Pętla i tam będzie kończyć się przejazd kursu. (Przejazd odbędzie się w takim razie z pominięciem przystanku Reymonta Centrun Handlowe oraz przystanku Dworzec PKP).

 • Dla linii nr "9" wprowadzone zostają próbnie (w celu oszacowania realnego zapotrzebowania) dodatkowe przejazdy w godzinach:
  • 18:23 Narutowicza - Folwarki, oraz
  • 18:48 Folwarki - Narutowicza


Mamy nadzieję, że wprowadzenie wyżej przedstawionych zmian pozwoli Państwu w większym stopniu i w sposób ułatwiony na korzystanie z naszych usług.

W związku z wprowadzeniem w dniu 01.11.2022r. darmowych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej, informujemy, iż przystanki Św. Jadwigi Królowej (przy ul. Św. Jadwigi Królowej) oraz przystanki Starowiejska N/Ż (przy ul. Starowiejskiej) zostają wyłączone na ten dzień z ruchu, a w ich miejsce funkcjonować będą przystanki Jagiellońska Bloki oraz Jagiellońska Szkoła (przy ul. Jagiellońskiej).

Tym samym kursy oznaczone na rozkładzie literą i rozpoczynające trasę przejazdu od Pętli przy Nowym Cmentarzu w godzinach:

8:55, 10:10, 13:00, 15:04, 18:10, 19:10, 20:10, 21:10

nie będą skręcały w ul. Św. Jadwigi Królowej ani w ul. Starowiejską (w obu kierunkach).

Dodatkowo wprowadzone zostają dodatkowe kursy linii numer "4" oraz numer "9":

1 Listopada 2022r. - dodatkowe kursy komunikacji miejskiej w Radomsku.

Rozkład linii dodatkowych: nr „4” oraz nr „9”

                           Pętla

Odjazd

   Jagiellońska Cmentarz

Przyjazd                  Odjazd

          Pętla

Przyjazd

09:30

Folwarki „9”

10:00

10:10

Wymysłówek 4”

10:40

10:50

Wymysłówek 4”

11:20

11:35

Folwarki „9”

12:05

12:15

Folwarki „9”

12:45

13:00

Wymysłówek 4”

13:30

13:40

Wymysłówek 4”

14:10

14:25

Folwarki „9”

14:55

15:05

Folwarki „9”

15:40

15:55

Wymysłówek 4”

16:25

16:35

Wymysłówek 4”

17:05

17:20

Folwarki „9”

17:50

18:05

Wymysłówek 4”

18:40

Trasy przejazdów linii dodatkowych:

Przejazd linii nr 9: Folwarki > Leśników > Starowiejska > Piastowska > Plac 3 Maja > Jagiellońska

Przejazd linii nr 4: Wymysłówek > Ciepła > Brzeźnicka > Batorego > Różana > Sienkiewicza > Piłsudskiego

> Plac 3 Maja > Piastowska > Jagiellońska