W związku z kolejnymi utrudnieniami na remontowanym odcinku ul. Krasickiego, zmuszeni jesteśmy do częściowej zmiany drogi przejazdu, tj. wydłużenie ich poprzez dodatkowy objazd dla tego odcinka planowanej trasy.

Zmiana dotyczy kursów wykonujących przejazd w kierunku Gmin i Pętli osiedli ościennych (W stronę m.in. Stobiecka Miejskiego, ul. Przemysłowej, zakładu JYSK, Lgoty Wielkiej).

Nie zostaną z tego powodu pominięte żadne przystanki na trasach linii:
"2", "5", "6", "8", "14", "23", "25", opóźnieniu ulegnie również godzina planowanych przejazdów od przystanku 11 Listopada ZMG.

Pominięcie przystanków: Krasickiego Fameg i Krasickiego Dolna
(w stronę Stobiecka Miejskiego) nastąpi dla przejazdu linii nr "3"

Zmiana wchodzi w życie natychmiast i obowiązuje do odwołania.

 

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy, jednakże chcemy zaznaczyć nie mamy wpływu na tegotypu zdarzenia losowe.

 

W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM UL. WYSZYŃSKIEGO, ZMIANIE W DNIU 10.02.23R. ULEGNIE TRASA LINII NR "6" (W OBU KIERUNKACH) TZN.

Z RUCHU DLA LINII NR "6" W DNIU 10.02.2023R. WYŁĄCZONE ZOSTAJĄ PRZYSTANKI:

 • PRYM. WYSZYŃSKIEGO TYSIĄCLECIA
 • PRYM. WYSZYŃSKIEGO SŁONECZNA
 • PRYM. WYSZYŃSKIEGO STARY CMENTARZ
 • JAGIELLOŃSKA PĘTLA (OBA KIERUNKI)

NAJBLIŻSZE PRZYSTANKI TO:

 • TYSIĄCLECIA PUP
 • PIASTOWSKA BURSA
 • PIASTOWSKA BANK
 • JAGIELLOŃSKA CARREFOUR
 • JAGIELLOŃSKA SZPITAL

 

TYMCZASOWA ZMIANA NA TRASIE PRZEJAZDU Z KIETLINA TO: (...) UL. GEN. J. HALLERA > UL. TYSIĄCLECIA> UL. PIASTOWSKA > UL. JAGIELLOŃSKA > UL. ARMII KRAJOWEJUL. LESZKA CZARNEGO > UL. PIASTOWSKA > (...)

TYMCZASOWA ZMIANA NA TRASIE PRZEJAZDU Z SUCHARSKIEGO/ Z DWORCA PKP TO: (...) > UL. PIASTOWSKA > UL. LESZKA CZARNEGO > UL. ARMII KRAJOWEJ > UL. JAGIELLOŃSKA > UL. PIASTOWSKA > UL. TYSIĄCLECIA > UL. GEN. J. HALLERA > (...)

 

 W ZWIĄZKU Z ZAKOŃCZENIEM PRAC PRZY SKRZYŻOWANIU Z UL. 11 LISTOPADA I UL. KRASICKIEGO, INFORMUJEMY O POWROCIE DO KURSOWANIA PRZEZ UL. 11 LISTOPADA OD DNIA 02.02.2023R., WG. OBJAZDÓW ZWIĄZANYCH Z REMONTEM UL. KRASICKIEGO: 
LINK DO AKTUALNYCH OBJAZDÓWFAVPNG pointer index finger point and click clip art EtXEmxd2.

W ZWIĄZKU Z REMONTEM UL. SIENKIEWICZA, MINIMALNEJ ZMIANIE ULEGNIE TRASA LINII NR 4 (KIERUNEK JAGIELLOŃSKA) TZN.

Z RUCHU DLA LINII NR "4" OD DNIA 01.02.2023R. DO ODWOŁANIA WYŁĄCZONY ZOSTAJE PRZYSTANEK "RÓŻANA".

NAJBLIŻSZY PRZYSTANEK ZASTĘPCZY TO:
BRZEŹNICKA MIŁA ORAZ SIENKIEWICZA/ TURLEJA.

 

TRASA PRZEJAZDU LINII NR "4" W STRONĘ UL. JAGIELLOŃSKIEJ NA ZMIENIONYM ODCINKU:

Pominięcie różana dla 4

 • Oznaczony znakiem B-2 Zakaz wjazdu odcinek drogi przy ul. Sierakowskiego zostanie wprowadzony przy pracach na samym skrzyżowaniu i będzie wiązało się z wyłączeniem czasowym przystanku Sierakowskiego Park i Warszyca PKP oraz przeniesieniem ich w miejsce przystanku Reymonta Centrum Handlowe, gdy otrzymamy informację od wykonawcy,
 • Oznaczony znakiem B-2 Zakaz wjazdu odcinek drogi przy ul. Sierakowskiego zostaje wprowadzony od dnia 23.01.23r. przy pracach na samym skrzyżowaniu, co powoduje przeniesienie przystanków Sierakowskiego Park i Warszyca PKP oraz w miejsce przystanku Reymonta Centrum Handlowe.

@AKTUALIZACJA Z DNIA 01.02.2023:

 W ZWIĄZKU Z ZAKOŃCZENIEM PRAC PRZY SKRZYŻOWANIU Z UL. 11 LISTOPADA I UL. KRASICKIEGO, INFORMUJEMY O POWROCIE DO KURSOWANIA PRZEZ UL. 11 LISTOPADA OD DNIA 02.02.2023R., WG. OBJAZDÓW ZWIĄZANYCH Z REMONTEM UL. KRASICKIEGO: LINK DO OBJAZDÓW.

@AKTUALIZACJA Z DNIA 27.01.2023:

W ZWIĄZKU Z INFORMACJĄ OD WYKONAWCY O NIEMOŻLIWOŚCI DOTRZYMANIA TERMINU REALIZACJI ZADANIA W WYNACZONYM OKRESIE, INFORMUJEMY, ŻE PONIŻSZA ZMIANA OBJAZDOWA POTRWA DO ODWOŁANIA.

@ORYGINALNA INFORMACJA:

W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM SKRZYŻOWANIA Z UL. 11 LISTOPADA PRZEZ WYKONAWCĘ REMONTU UL. KRASICKIEGO NA OKRES OD 23.01. DO 29.01. INFORMUJEMY O WYŁĄCZENIU PRZYSTANKÓW NA UL. 11 LISTOPADA Z RUCHU AUTOBUSÓW MIEJSKICH.

NAJBLIŻSZE PRZYSTANKI ZNAJDUJĄ SIĘ NA UL. KS. KOŚCIOWA DLA LINII POWRACAJĄCYCH DO CENTRUM MIASTA ("powracających do miasta"), TJ.

 • KS. KOŚCIOWA KRASICKIEGO,
 • KS. KOŚCIOWA DANUTA,
 • KS. KOŚCIOWA GROTA ROWECKIEGO,
 • 11 LISTOPADA SZKOŁA (DLA LINII 23).

ORAZ NA UL. KRASICKIEGO DLA LINII DOJEŻDŻAJĄCYCH NA OSIEDLA I DO GMIN ("wyjeżdżających z miasta"), TJ.

 • KRASICKIEGO FAMEG,
 • KRASICKIEGO DOLNA,
 • KRSICKIEGO POPRZECZNA.

 

Tymczasowa trasa linii numer „0”:

tymczlinia 0

Tymczasowa trasa linii numer „8”:

tymczlinia 8 

Tymczasowa trasa linii numer „14”:

tymczlinia 14

 Tymczasowa trasa linii numer „23”:

 tymczlinia 23

 

W ZWIĄZKU Z BARDZO DUŻYM ZAINTERESOWANIEM I ZBLIŻAJĄCYM SIĘ KOŃCEM WSTĘPNEGO OKRESU,
W KTÓRYM MOŻNA KORZYSTAĆ Z PRZEJAZDÓW BEZ KARTY ELEKTRONICZNEJ (PEŁNA INFORMACJA TUTAJ),
INFORMUJEMY, IŻ OKRES ZOSTAJE PRZEDŁUŻONY DO KOŃCA STYCZNIA 2023R.

Przedmiotowa zmiana dotyczy korzystania z przystanków na zmienionej trasie, tj. :

 • Autobusy będą zatrzymywały się przy wszystkich przystankach na zmienionej trasie jak przy przystakach na żądanie - CZYLI NA PROŚBĘ PASAŻERA
  (PRZYCISK STOP W AUTOBUSIE DO WYSIADANIA / PODNIESIENIE RĘKI NA PRZYSTANKU CELEM ZAKOMUNIKOWANIA KIEROWCY O CHĘCI SKORZYSTANIA Z PRZEJAZDU AUTOBUSEM).

 • Dodatkowe planowane tymczasowe przystanki dla linii to: ul. Poprzeczna (linia 2 i 3), Dworzec PKP (linia 0), Brzeźnicka Ciepła i Brzeźnicka Miła (linia 5 i 23).

[AKTUALIZACJA @10.01.23r.]  

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców dzielnicy Kowalowiec po zakończonym remoncie ul. 11 Listopada, zbliżającym się rozpoczęciem remontu właściwego przy ul. Krasickiego, a tym samym czasową zmianą organizacji ruchu, informujemy o zmianach na trasach powrotnych linii autobusowych od 06.01.2023r. wykonujących zadania ul. Krasickiego celem zapoznania się z nimi.

Tymczasowa organizacja ruchu zmieniać będzie ruch na jednokierunkowy (odcinek od przejazdu przy Kościuszki do skrzyżowania z 11 Listopada).

Zmiany kursowania linii autobusowych korzystających
z ul. Krasickiego w trasie swojego przejazdu
(powrot
ne przejazdu linii w stronę miasta oraz trasa linii "0").

"0" – Po trasie do ul. 11 Listopada, a następnie ul. Krasickiego
w stronę Stobiecka Szlacheckiego do ul. Dolnej, następnie przez przejazd "rampa" przy Młodzowskiej/ Kraszewskiego i w Św. Rozalii, ul. Kolejowa, ul. Reymonta na powrót na swoją trasę.
(dodatkowy tymczasowy przystanek Dworzec PKP)


"2" – Po trasie ul. Krasickiego w stronę miasta do ul. Poprzecznej, następnie przez przejazd "rampa" przy Młodzowskiej/ Kraszewskiego i w Św. Rozalii, ul. Kolejowa, ul. Reymonta na powrót na swoją trasę.
(dodatkowy przystanek Poprzeczna)


"3" – W stronę miasta po trasie ul. Kościowa do ul. Krasickiego, następnie do ul. Poprzeczej, dalej przez przejazd "rampa" przy Młodzowskiej/ Kraszewskiego i w Św. Rozalii, ul. Kolejowa,
ul. Reymonta na powrót na swoją trasę.
(dodatkowy tymczasowy przystanek Poprzeczna)


"5" – (kursy rozpoczynające przejazd z Brzeźnickiej) W stronę miasta ul. Brzeźnicką do ronda przy ul. Piłsudskiego, z uwzględnieniem przystanku na Wiadukcie), dalej po trasie
– w zależności od wersji przejazdu w ul. Mineralną i ul. Wyszyńskiego lub w ul. Piastowską.
(dodatkowe przystanki Brzeźnicka Ciepła i Brzeźnicka Miła)


"6" – Po trasie ul. Sucharskiego i ul. Poprzeczną do ul. Krasickiego, następnie ul. Kościowa do ul. Brzeźnickiej i w Plac 3go Maja, dalej po trasie.


"8" – Po trasie ul. Reja i ul. Poprzeczną do ul. Krasickiego, potem do skrzyżowania z 11 Listopada a następnie w ul. 11 Listopada, ul. Kościowa do ul. Brzeźnickiej i w Plac 3go Maja, dalej po trasie.
(odwrócona strona przejazdu – przystanki te same co w stronę Reja)


"14" – Po trasie ul. Sucharskiego i ul. Poprzeczną do ul. Krasickiego, potem do skrzyżowania z 11 Listopada a następnie w ul. 11 Listopada, ul. Kościowa do ul. Brzeźnickiej i w Plac 3go Maja, dalej po trasie.
(odwrócona strona przejazdu – przystanki te same co w stronę Sucharskiego)


"23" – W stronę miasta po trasie przejazd przez 11 Listopada, następnie ul. Krasickiego z powrotem do ul. Kościowa i powrót do Brzeźnickiej i w Plac 3go Maja, dalej po trasie.
(bez zatrzymywania się na przystankach od 11 Listopada ZMG do Brzeźnickiej;
dodatkowe tymczasowe przystanki Brzeźnicka Ciepła i Brzeźnicka Miła)


"25" – Po trasie ul. Krasickiego w stronę miasta do skrzyżowania z ul. Kościowa dalej ul Kościowa do ul. Brzeźnickiej i w Plac 3go Maja, dalej po trasie.

Trasa linii numer „0”:

Trasa 0 wer.1

Trasa linii numer „2”:

Trasa 2 wer.1

Trasa linii numer „3”:

Trasa 3 wer.1

Trasa linii numer „5”:

Trasa 5 wer.1

Trasa linii numer „6”:

Trasa 6 wer.1

Trasa linii numer „8”:

Trasa 8 wer.1

Trasa linii numer „14”:

Trasa 14 wer.1

Trasa linii numer „23”:

Trasa 23 wer. ostat

Trasa linii numer „25”:

Trasa 25 wer.1

 • Autobusy będą zatrzymywały się przy wszystkich przystankach na zmienionej trasie jak przy przystakach na żądanie - I ZATRZYMYWAĆ SIĘ NA PROŚBĘ PASAŻERA
  (PRZYCISK STOP W AUTOBUSIE DO WYSIADANIA / PODNIESIENIE RĘKI NA PRZYSTANKU CELEM KOMUIKACJI O CHĘCI SKORZYSTANIA Z PRZEJAZDU).

 

 • Dodatkowe planowane tymczasowe przystanki dla linii to: ul. Poprzeczna (linia 2 i 3), Dworzec PKP (linia 0), Brzeźnicka Ciepła i Brzeźnicka Miła (linia 5 i 23),

 

 • Linia 8 i 14 kursują przez 11 Listopada po odwróconym kierunku (dla tych linii obowiązują jedynie przystanki po jednej stronie – prosimy o zwracanie uwagi na rozkład zamieszczony na przystankach!),

 

 • Linia 23 nie zatrzymuje się na przystankach przy ul. Kościowa w drodze do ul. Brzeźnickiej (ostatni przystanek przy os. Kowalowiec to 11 Listopada ZMG),

 

 • Na czas remontów wyłączone zostaną tablice informacji pasażerskiej na powrotnych przejazdach linii do Placu 3go Maja (Parki),

 

 • Oznaczony znakiem D-3 odcinek drogi jednokierunkowej zostanie wprowadzony wraz z rozpoczęciem prac właściwych przez wykonawcę,

 

 • Oznaczony znakiem B-2 Zakaz wjazdu odcinek drogi przy ul. Sierakowskiego zostanie wprowadzony przy pracach na samym skrzyżowaniu i będzie wiązało się z wyłączeniem czasowym przystanku Sierakowskiego Park i Warszyca PKP oraz przeniesieniem ich w miejsce przystanku Reymonta Centrum Handlowe, gdy otrzymamy informację od wykonawcy,

 

 • Oznaczony znakiem B-2 Zakaz wjazdu odcinek drogi przy ul. Sierakowskiego zostaje wprowadzony od dnia 23.01.23r. przy pracach na samym skrzyżowaniu, co powoduje przeniesienie przystanków Sierakowskiego Park i Warszyca PKP oraz w miejsce przystanku Reymonta Centrum Handlowe.

 

 

Z dniem 27.12.2022r. autobusy kursujące na trasie Narutowicza - Folwarki oraz Folwarki - Narutowicza linii nr "9" wracają na swoją trasę planowaną, tym samym przystanki zastępcze przystanki przy ul. Owocowej oraz Starowiejskiej N/Ż przestają funkcjonować.

Przystanki Jagiellońska OSM, Krakowska Skrzat oraz Krakowska Torowa w stronę Folwarki oraz Krakowska Owocowa, Krakowska Skrzat, Jagiellońska N/Ż zaczynają od tego dnia funkcjonować zgodnie z rozkładem.