W związku ze skierowanymi do UM oraz do MPK wnioskami pasażerów nastąpiły drobne zmiany rozkładowe na liniach nr "4", "7", "8", "10".

Prosimy o zapoznnie się z nimi - w zakładce ROZKŁAD JAZDY > ROZKŁAD WAŻNY OD 1.10.2023R. lub po kliknięciu w ten  -  ODNOŚNIK.

W związku z brakiem informacji (od Starostwa - jako zarządcy drogi oraz od wykonawcy) o zamknięciu ul. Piłsudskiego, a rozpoczęciem prac remontowych na wymienionym odcinku Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. zmuszone było do wprowadzenia nagłej zmiany z dniem 04.09.2023r. dotyczące linii numer "4" oraz linii numer "7", w wyniku której autobusy tych linii opuszczą przystanki przy ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Targowej do przejazdu PKP oraz dla linii numer "7" zostaną pominięte przystanki przy ul. Krakowskiej (167. Krakowska Bloki oraz 167. Krakowska Kościół). 

Prosimy o ponowne zapoznanie się z rozkładami dostępnymi w zakładce 
"Rozkład Jazdy" / "Rozkład ważny od 1.09.2023r." lub po kliknięciu TUTAJ.

Dokonano również korekt godzin kursów (możliwych do zrealizowania w teoretycznie zamkniętym już okresie),
które zostały nam przekazane w okresie po publikacji zmiany rozkładowej z rozkładów Wakacyjnych.

W związku ze zbliżającym się końcem okresu wakacyjnego oraz rozpoczęciem roku szkolnego ponownie wprowadzamy "Szkolny" rozkład jazdy z pewnymi zmianami obowiązującymi już od 01.09.2023r.:

Zakończenie prac przy ul. Krasickiego pozwala nam na powrót - a przynajmniej częściowy - do znanego nam przejazdu linii i wyjście z objazdu przez ul. Kolejową, ul. Rozalii, ul. Kraszewskiego do przejazdu przez "Rampę przeładunkową"/ przejazd przy ul. Kraszewskigo i ul. Poprzeczną dalej na swoje trasy.

Z racji zgłoszeń do MPK inwestorów i wykonawców kolejnych remontów, które będą towarzyszyć nam przez dłuższy okres czasu, przygotowaliśmy już rozkład obejmujący remont ul. Reymonta, aby zniwelować comiesięczne zmiany przejazdowe, które powodowały jedynie zamieszanie rozkładowe. - tj. całkowite wyjście aubotusów z ul. Reymonta do czasu zakończenia inwestycji związanej z jej przebudową aż do skrzyżowania z ul. Warszyca - wiąże się to z przesunięciem wszystkich linii autobusowych na ul. Kościuszki oraz na Wiadukt przy ul. Brzeźnickiej.

W zastępstwie za przystanki Plac 3go Maja Poczta oraz Plac 3go Maja Park w rozkładzie ujęte zostały: przystanek Krakowska Park - przy ul. Krakowskiej (na wysokości Castelli) - dla przejazdu stronę ul. Piastowskiej/Leszka Czarnego/Armii Krajowej/itd., oraz przystanek Narutowicza Biblioteka - przy ul. Narutowicza - dla przejazdów wyjazdowych z miasta.
Dodatkowo w zastępstwie za przystanki Reymonta Centrum Handlowe oraz Reymonta Reymonta Kościuszki przy ul. Kościuszki zostaną umieszczone słupki przystankowe - jeden przy budynku mieszkalnym Kościuszki 15 i 17 oraz przy zatoce położonej przy budynku MOPS (Kościuszki 10), również umieszczone w rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej.

Linia numer "0" calem uniknięcia znacznych opóźnień - czego świadkami byliśmy przy wcześniejszych remontach naszych ulic - zostaje przesunięta na Wiadukt (ul. Brzeźnicka).

Linia numer "8" zostaje podobnie jak w wakacje zapętlona w swoim przejeździe przez miasto Radomsko (tak jak linia numer "0" ale w odwrotnym kierunku) z drobną zmianą dotyczącą przejazdu przez ul. Armii Krajowej. W wakacje linia numer "8" zjeżdżała w ul. Targową i Krakowską, a pomijała ul. Leszka Czarnego oraz ul. Piastowską w swojej trasie przejazdowej. Z racji licznych zgłoszeń, aby zmienić ten układ, zostaje ona poprowadzona przez ul. Leszka Czarnego i ul. Piastowską. 
Dla osób chcących skorzystać z przejazdu na godz. 8 do ul. Reja/Przemysłowej wydłużyliśmy linię "11" do Pętli autobusowej przy ul. Przemysłowej. (dla osób których trasa linii numer "11" nie pozwala na bezpośrednie skorzystanie zachęcamy do przesiadki na "11" z linii "0" na Wiadukcie.

Linie numer 10, 15 oraz 25 otrzymują znaczną zmianę przejazdu - tj. w obu kierunkach będą kursowały przez ul. Brzeźnicką (Wiadukt).

Wprowadzono również kilka korekt godzin kursów na wnioski pasażerów.

Podsumowując - aktualne od 01.09.23r. trasy przejazdowe są zgodne z przystankowym
rozbiciem 
rozkładu jazdy, 
przedstawionym w odnośniku poniżej.

Obowiązujące od 01.09.2023r. rozkłady jazdy:

ROZKŁAD SZKOLNY '23-'24

Z powodu prowadzonych prac remontowych przy skrzyżowaniu ul. 11 Listopada oraz ul. Krasickiego od Piątku (11.08.23) od godziny 10:00 do Soboty (12.08.23) do godziny 22:00 przystanki przy ul. 11 Listopada oraz przy ul. Krasickiego zostają wyłączone z ruchu.

Najbliższe przystanki znajdują się przy ul. Ks. Kościowa i ul. Poprzecznej.

W związku z wnioskami pasażerów korzystających z linii numer "2" od 01.08.23r. zmieni się trasa objazdu dla tej linii, w wyniku czego pominięty zostanie przystanek Reymonta Centrum Handlowe (w stronę JYSK) oraz przystanki Reymonta Kościuszki i Reymonta Radomka (powrót z JYSK).


Trasa linii numer „2” (w stronę Jysk):

"2" – Po trasie do Placu 3 Maja, następnie ul. Żeromskiego do ul. Brzeźnickiej (pominięcie przystanku Reymonta Centrum Handlowe - "stara mleczarnia") wiaduktem w stronę Stobiecka, następnie do ul. Ks. Kościowa do ul. Krasickiego i dalej na swoją trasę do JYSK'a.

Mapa trasy linii numer „2” (w stronę Jysk):

WyjazdJYSK

Trasa linii numer „2” (powrót z Jysk):


"2" – Po trasie do skrzyżowania ul. Krasickiego i ul. Ks. Kościowa, dalej ul. Ks. Kościowa do ul. Brzeźnickiej (pominięcie przystanku Reymonta Kościuszki oraz Reymonta Radomka) następnie wiaduktem do Placu 3 Maja na swoją trasę do ul. Jagiellońskiej.

Mapa trasy linii numer „2” (powrót z Jysk):

PowrótJYSK

 

Jak co roku wprowadzamy wakacyjny rozkład jazdy obowiązujący

od 1.07.2023 do 31.08.2023r.

Nowy wakacyjny rokad jazdy jest już dostępny na stronie internetowej w zakładce

Rozkład jazdy > Rozkład jazdy ważny od 01.07.2023

rozkład wakacje gdzie


Pod koniec miesiąca zostanie zmieszczony przy przystankach.

Wraz ze zmianą rozkładu przygotowaliśmy dwie zmiany tras dla linii numer "4" oraz nuemr "8".

"4" - drobna zmiana gdzie do trasy przejazdowej przy ul. Ciepłej zostaje wstawiony dodatkowy przystanek przy ul. Turleja (w okolicy Kościoła) dla czterech kursów (2 w kierunku Pętli przy ul. Soplica - o 8:50 oraz 13:45 i 2 w kierunku ul. Jagiellońskiej - o godzinie 9:20 oraz 14:10).

Dla linii nr "8" natomiast zostaje wprowadzony, podobnie jak w przypadku linii nr "0", przejazd "okrężny" po ulicach miasta, tj. nie będzie w 100% powielać trasy w dwóch kierunkach, a swoją Pętlę będzie miała przy ul. Przemysłowej.

  • planowany przejazd linii nr "8" wg. przystanków (rozpoczynając od ul. Reja):

Przemysłowa Pętla > Przemysłowa Kościół > Reja Szkoła > Reja RDP > Poprzeczna Reja > Ks.Kościowa Krasickiego > Ks.Kościowa Danuta > 11 Listopada Szkoła >11 Listopada Bloki > 11 Listopada ZMG > Krasickiego Biedronka > Warszyca >
Batorego > Brzeźnicka Wiadukt > Plac 3 Maja > Piastowska Galeria > Piastowska Bank > Piastowska ZUS > Jagiellońska Carrefour > Jagiellońska Bloki > Armii Krajowej > Targowa > Krakowska > Plac 3 Maja > Sierakowskiego Warszyca > Sierakowskiego Park > 11 Listopada ZMG > 11 Listopada Bloki > 11 Listopada Szkoła > Ks.Kościowa Danuta > Poprzeczna > Poprzeczna Reja > Reja RDP > Reja Szkoła > Przemysłowa Kościół > Przemysłowa Pętla

  • przejazd linii nr "8" na mapach:

 8 zmiana trasy1z2

8 zmiana trasy 2

Niestety, z powodu informacji o przesunięciu zakończenia remontu ul. Krasickiego na połowę Sierpnia oraz całkowitym braku możliwości przejazdowej przez remontowany odcinek, jesteśmy zmuszeni wprowadzoną zmianę na linii nr "8" rozpoczać od objazdu, zgodnie z panującymi od Poniedziałku 26.06.2023r. objazdami (informacja w odnośniku poniżej).

AKTUALNE OBJAZDY (od 26.06.2023r.)
(http://mpk-radomsko.pl/komunikaty/aktualnosci/166-objazd-krasickiego-otwarcie-11-listopada)

[AKTUALIZACJA @25.07.23r.]

Uwaga od dnia 01.08.23r. zmianie ulegnie trasa objazdowa linii numer "2" - przejazd od Placu 3 Maja z pominięciem kolejnych przystaknów przy ul. Reymonta - trasa przejazdu przez wiadukt i ul. Brzeźnicką (w obu kierunkach) - więcej informacji w odnośniku poniżej.

http://mpk-radomsko.pl/komunikaty/aktualnosci/167-zmiana-dla-2-od-01-08

[AKTUALIZACJA @22.06.23r.]

UWAGA ZMIANY OBOWIĄZUJĄ OD 26.06.2023r.

W związku z ponownym otwarciem skrzyżowania z ul. 11 Listopada następuje zmiana ruchu autobusowego, tj. autobusy "wyjazdowe z miasta" - do osiedli ościennych i gmin obsługiwanych, a dojeżdżające do ul. Krasickiego objazdem od ul. Poprzecznej pojadą w stronę ul. Brzeźnickiej ulicą Kościowa oraz 11 Listopada (trasy i mapki poniżej).

Natomiast powrotne przejazdy linii w stronę centrum miasta częściowo wykorzystają możliwości objazdowe "rampy" tj. ul. Poprzecznej, Św. Rozalii i ul. Kolejowej.
Natomiast reszta część linii skorzysta z ponownej możliwości przejazdowej przez ul. 11 Listopada oraz z ul. Ks. Kościowa oraz ul. Brzeźnicką celem dotarcia do centrum.

 Szczegóły objazdów znajdą Państwo poniżej.

 ________________________________________________________________________________________________________________________________

 Kursowanie linii autobusowych korzystających

z ul. Krasickiego w trasie swojego planowanego przejazdu

(przejazdy "wyjazdowe z miasta" linii - do osiedli ościennych i gmin obsługiwanych)

 "0" – Po trasie do ul. 11 Listopada, a następnie ul. Krasickiego w stronę Stobiecka Szlacheckiego do ul. Dolnej, następnie przez przejazd "rampa" przy Młodzowskiej/ Kraszewskiego i w Św. Rozalii, ul. Kolejowa, ul. Reymonta na powrót na swoją trasę.(dodatkowy tymczasowy przystanek Dworzec PKP)

 Mapa trasy linii numer „0”:

 lin 0

  
"2" – Po trasie następnie ul. Reymonta do ul. Kolejowej (obok Dworca PKP) następnie przez przejazd "rampa" przy Młodzowskiej/ Kraszewskiego do ul. Poprzecznej, ul. Krasickiego i dalej na swoją trasę.
(pominięcie przystanków przy 11 Listopada i Ks. Kościowa)

Uwaga od dnia 01.08.23r. zmianie ulegnie trasa objazdowa linii numer "2" - przejazd od Placu 3 Maja z pominięciem kolejnych przystaknów przy ul. Reymonta - trasa przejazdu przez wiadukt i ul. Brzeźnicką (w obu kierunkach) - więcej informacji w odnośniku poniżej.

http://mpk-radomsko.pl/komunikaty/aktualnosci/167-zmiana-dla-2-od-01-08

 

 

Mapa trasy linii numer „2”:

 lin 2 do krasickiego

 "3" – Po trasie następnie ul. Reymonta do ul. Kolejowej (obok Dworca PKP) następnie przez przejazd "rampa" przy Młodzowskiej/ Kraszewskiego do ul. Poprzecznej, ul. Krasickiego do ul. Kościowa i dalej na swoją trasę.
(pominięcie przystanku Krasickiego Fameg i Krasickiego Dolna)

Mapa trasy linii numer „3”:

lin 3 do brzenickiej


 "5" – (kursy wykonujące przejazd do ul. Brzeźnickiej) Po trasie do Placu 3 Maja, Żeromskiego do Brzeźnickiej, Batorego, Różana, Warszyca, i dalej ul. Reymonta do ul. Kolejowej (obok Dworca PKP) następnie przez przejazd "rampa" przy Młodzowskiej/ Kraszewskiego do ul. Poprzecznej, ul. Krasickiego do 11-Listopada dalej na swoją trasę.

 Mapa trasy linii numer „5”:

 
linia 5 do brzenickiejw2

"6" – Po trasie następnie ul. Reymonta (Plac 3 Maja) następnie przez ul. Żeromskiego do Brzeźnickiej (Wiadukt) dalej do ul.Ks. Kościowa, ul. Krasickiego do ul. Poprzecznej i dalej ul. Sucharskiego do swojej Pętli.

Mapa trasy linii numer „6”:

linia 6 do sucharsk

 

"8" – Po trasie następnie ul. Reymonta (Plac 3 Maja) następnie przez ul. Żeromskiego do Brzeźnickiej (Wiadukt) dalej do ul. Ks. Kościowa, 11- Listopada ul. Krasickiego do ul. Poprzecznej i dalej ul. Reja do swojej Pętli.

(Uwaga! Przejazd linii "pod prąd" a więc z przeciwnych przystanków niżsą do tego Państwo przyzwyczajeni. Proszę zwracać uwagę na kierunki zamieszczone na rozkładach przy przystanku.)

 
  Mapa trasy linii numer „8”:


linia 8 do reja

"14" – Po trasie następnie ul. Reymonta (Plac 3 Maja) następnie przez ul. Żeromskiego do Brzeźnickiej (Wiadukt) dalej do ul. Ks. Kościowa, ul. Krasickiego do ul. Poprzecznej i dalejul. Sucharskiego do swojej Pętli.
(pominięcie przystanku Reymonta Centrum Handlowe, przystanków przy 11 Listopada)

  Mapa trasy linii numer „14”:

linia 14 do sucharsk

 

"23" – Po trasie następnie ul. Reymonta (Plac 3 Maja) następnie przez ul. Żeromskiego do Brzeźnickiej (Wiadukt) i dalej ul. Brzeźnicką do swojej Pętli.

Mapa trasy linii numer „23”:

lin 23 do brzenickiej

 "25" – Po trasie następnie ul. Reymonta do ul. Kolejowej (obok Dworca PKP) następnie przez przejazd "rampa" przy Młodzowskiej/ Kraszewskiego do ul. Poprzecznej, ul. Krasickiego i dalej na swoją trasę.
(pominięcie przystanków przy 11 Listopada i Ks. Kościowa)

 Mapa trasy linii numer „25”:

lin 25 do lgoty
 ________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

  

 Kursowanie linii autobusowych korzystających 

z ul. Krasickiego w trasie swojego planowanego przejazdu

(powrotne przejazdy linii w stronę miasta)

 

"2" – Po trasie ul. Krasickiego w stronę miasta do ul. Poprzecznej, następnie przez przejazd "rampa" przy Młodzowskiej/ Kraszewskiego i w Św. Rozalii, ul. Kolejowa, ul. Reymonta na powrót na swoją trasę.
(dodatkowy przystanek Poprzeczna)

Uwaga od dnia 01.08.23r. zmianie ulegnie trasa objazdowa linii numer "2" - przejazd od Placu 3 Maja z pominięciem kolejnych przystaknów przy ul. Reymonta - trasa przejazdu przez wiadukt i ul. Brzeźnicką (w obu kierunkach) - więcej informacji w odnośniku poniżej.

http://mpk-radomsko.pl/komunikaty/aktualnosci/167-zmiana-dla-2-od-01-08

Mapa trasy linii numer „2”:

 
lin 2 z krasickiego

"3" – W stronę miasta po trasie ul. Kościowa do ul. Krasickiego, następnie do ul. Poprzeczej, dalej przez przejazd "rampa" przy Młodzowskiej/ Kraszewskiego i w Św. Rozalii, ul. Kolejowa,ul. Reymonta na powrót na swoją trasę.

Mapa trasy linii numer „3”:

 lin 3 z brzenickiej

 

"5" – (kursy rozpoczynające przejazd z Brzeźnickiej) W stronę miasta ul. Brzeźnicką do ronda przy ul. Piłsudskiego, z uwzględnieniem przystanku na Wiadukcie), dalej po trasie w zależności od wersji przejazdu
w ul. Mineralną i ul. Wyszyńskiego lub w ul. Piastowską.

(dodatkowe przystanki Brzeźnicka)

Mapa trasy linii numer „5”:

 lin 5 z brzenickiej

 

"6" – Po trasie ul. Sucharskiego i ul. Poprzeczną do ul. Krasickiego, następnie ul. Ks. Kościowa do ul. Brzeźnickiej i w Plac 3go Maja, dalej po trasie.

Mapa trasy linii numer „6”:

 

lin 6 z sucharsk

 

"8" – Po trasie ul. Reja i ul. Poprzeczną do ul. Krasickiego, potem do ul. 11-Listopada, ul. Ks. Kościowa do ul. Brzeźnickiej i w Plac 3go Maja, dalej po trasie.

(Uwaga! Przejazd linii "pod prąd" a więc z przeciwnych przystanków niżsą do tego Państwo przyzwyczajeni. Proszę zwracać uwagę na kierunki zamieszczone na rozkładach przy przystanku.)

Mapa trasy linii numer „8”:

 

lin 8 z reja

 

  "14" – Po trasie ul. Sucharskiego i ul. Poprzeczną do ul. Krasickiego, następnie ul. Ks. Kościowa do ul. Brzeźnickiej i w Plac 3go Maja, dalej po trasie.

Mapa trasy linii numer „14”:
 lin 14 z sucharsk

 

"23" – W stronę centrum miasta od Brzeźnickiej po trasie do
11 Listopada ZMG, dalej Krasickiego, Ks. Kościowa z powrotem do Brzeźnickiej, następnie do Placu 3 Maja i dalej po trasie.

Mapa trasy linii numer „23”:

 

lin 23 z brzenickiejw2 

 

"25" – Po trasie ul. Krasickiego w stronę miasta do skrzyżowania z ul. Kościowa, dalej w ul. Ks. Kościowa do ul. Brzeźnickiej i w Plac 3go Maja, dalej po trasie.

Mapa trasy linii numer „25”:

 
 lin 25 z Lgoty

 ________________________________________________________________________________________________________________________________

  • Autobusy będą zatrzymywały się przy wszystkich przystankach na zmienionej trasie jak przy przystakach na żądanie - I ZATRZYMYWAĆ SIĘ NA PROŚBĘ PASAŻERA
  • (PRZYCISK STOP W AUTOBUSIE DO WYSIADANIA / PODNIESIENIE RĘKI NA PRZYSTANKU CELEM KOMUIKACJI O CHĘCI SKORZYSTANIA Z PRZEJAZDU).
  •  Dodatkowe planowane tymczasowe przystanki dla linii to: ul. Poprzeczna (linia 2 i 3), Dworzec PKP (linia 0), Brzeźnicka Ciepła i Brzeźnicka Miła (linia 5 i 23),
  •  Na czas remontów wyłączone zostaną tablice informacji pasażerskiej na powrotnych przejazdach linii do Placu 3go Maja (Parki),
  •  Oznaczone znakami B-2 Zakaz wjazdu odcinki dróg wprowadziły, od dnia 23.01.23r. potrzebę przeniesienia przystanków Sierakowskiego Park i Warszyca PKP oraz w miejsce przystanku Reymonta Centrum Handlowe.
  •  Objazd potrwa do odwołania osobnym komunikatem wraz z kolejną odsłoną objazdów.

 

Od 01.07.2023r. przestaną obowiązywać zaświadczenia, wydawane przy składaniu wniosków, uprawniające do bezpłatnych przejazdów - zapraszamy do punktów w których składali Państwo wnioski celem odebioru kart elektronicznych.

Zachęcamy również w dalszym ciągu osoby, które jeszcze tego nie zrobiły a są uprawnione do wyrobienia karty na bezpłatne przewozy.

 

"Od początku roku mieszkańcy Miasta Radomska oraz Gminy Radomsko mogą korzystać z bezpłatnych przewozów komunikacją miejską. Dziś, po niespełna pół roku od ich wprowadzenia, śmiało można powiedzieć, że była to dobra decyzja, która dała mieszkańcom oraz miastu wiele korzyści.

W ciągu pięciu miesięcy, od 1 stycznia do 31 maja 2023 roku, aż 5728 nowych kart elektronicznych zostało wydanych dla pasażerów, którzy teraz mogą korzystać z bezpłatnych przewozów. Ta liczba obejmuje mieszkańców Miasta Radomska oraz Gminy Radomsko i stanowi znaczący wzrost w dostępie do komunikacji miejskiej. Ponadto posiadacze 1300 kart, którzy dotychczas płacili za przejazdy, dokonało ich aktualizacji, po uzyskaniu uprawnienia do karty bezpłatnej. Tym samym ilość nowych pasażerów korzystających z bezpłatnych przewozów sięgnęła 7028 osób i stale rośnie. Wielu mieszkańców, którzy wcześniej korzystali z różnych biletów (ulgowych czy miesięcznych), teraz mogą podróżować całkowicie bezpłatnie.
Jeszcze 330 kart elektronicznych przygotowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne czeka już w wyznaczonych punktach obsługi na pasażerów, którzy wcześniej złożyli potrzebne wnioski. To ważne, by je odebrać, bo od lipca przestaną obowiązywać tymczasowe zaświadczenia uprawniające do przejazdów bezpłatnych.

Punkty Obsługi Klienta MPK to:
1. Punkt MPK przy ul. Narutowicza 59:
◦ we wszystkie dni robocze w godzinach 9:00-14:00.

2. Punkt UM Radomsko (przy ul. Tysiąclecia 5):
◦ we wtorki: 9:00-17:00.
◦ w piątki: 9:00-15:00.
◦ pozostałe dni robocze: 8:00-15:00.

MPK zachęca wszystkie osoby, które są uprawnione do bezpłatnych przewozów, ale jeszcze nie złożyły wniosku, do skorzystania z możliwości wyrobienia karty elektronicznej w Punkcie Obsługi Klienta. Korzystanie z bezpłatnej komunikacji jest korzystne dla mieszkańców, ale także dla środowiska. Zwiększenie liczby pasażerów oznacza mniejszy ruch pojazdów osobowych w centrum miasta, a tym samym mniejszą emisję spalin.

Bezpłatna komunikacja miejska w Radomsku już przyniosła znaczne korzyści dla mieszkańców poprzez poprawę dostępności transportu publicznego. Miasto Radomsko wraz z miejską spółką MPK dążą do ciągłego rozwoju świadczonych usług poprzez stałą wymianę i uzupełnianie floty pojazdów, poprawę infrastruktury zapewniającej pasażerom bezpieczeństwo, wygodę i ekologiczne rozwiązania, a także systematyczne dopasowywanie tras oraz rozkładów do potrzeb mieszkańców." - Źródło radomsko.pl

 

W dniu dzisiejszym MPK zostało odwiedzone przez strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Radomsku, 
w celu zapoznania się ze specyfikacją aktualnie testowanego autobusu elektrycznego i systemami ppoż. w który został wyposażony.

 

IMG 20230508 082330res

IMG 20230508 083008res

IMG 20230508 083010res

IMG 20230508 083339res

IMG 20230508 083345res

IMG 20230508 083358res

IMG 20230508 084838res

[AKTUALIZACJA @12.04.23r.]  

 

W związku z ponownym zamknięciem skrzyżowania z ul. 11 Listopada następuje zmiana ruchu autobusowego, tj. autobusy "wyjazdowe z miasta" - do osiedli ościennych i gmin obsługiwanych, a dojeżdżające do ul. Krasickiego objazdem od ul. Poprzecznej pojadą w stronę ul. Brzeźnickiej ulicą Kościowa, natomiast autobusy jadące w kierunku Lgoty Wielkiej pojadą w tym kierunku ul. Krasickiego z pominięciem osiedla Kowalowiec.

Natomiast powrotne przejazdy linii w stronę centrum miasta częściowo wykorzystają możliwości objazdowe "rampy" tj. ul. Poprzecznej, Św. Rozalii i ul. Kolejowej.
Natomiast druga część linii wykorzysta ul. Ks. Kościowa oraz ul. Brzeźnicką celem dotarcia do centrum.

 

Szczegóły objazdów znajdą Państwo poniżej.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Kursowanie linii autobusowych korzystających 
z ul. Krasickiego w trasie swojego planowanego przejazdu
(
przejazdy "wyjazdowe z miasta" linii - do osiedli ościennych i gmin obsługiwanych)

 

"0" – Po trasie do ul. Kościowa, a następnie ul. Krasickiego i Poprzeczną, następnie przez przejazd "rampa" przy Młodzowskiej/ Kraszewskiego i w Św. Rozalii, ul. Kolejowa, ul. Reymonta na powrót na swoją trasę.
(pominięcie przystanków przy ul. 11 Listopada, dodatkowy tymczasowy przystanek Dworzec PKP)

Mapa trasy linii numer „0”:

 

 LINIA 0

 

 

########################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################## 

########################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################## 

 

########################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################## 

 

########################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################## 

 

########################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################## 

 

########################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################## 

 

########################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################## 

 

########################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################## 

 

########################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################## 

 

########################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################## 

 

########################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################## 

 

########################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################## 

 

########################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################## 

 

########################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################## 

 

########################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################## 

 

########################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################## 

 

########################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################## 

 

########################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################## 

 

########################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################## 

 

########################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################## 

 

########################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################## 

 

########################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################## 

 

########################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################## 

 

########################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################## 

 

########################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################## 

 

########################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################## 

 

########################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################## 

 

##########################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################