W ZWIĄZKU Z ZAKOŃCZENIEM PRAC PRZY SKRZYŻOWANIU Z UL. 11 LISTOPADA I UL. KRASICKIEGO, INFORMUJEMY O POWROCIE DO KURSOWANIA PRZEZ UL. 11 LISTOPADA OD DNIA 02.02.2023R., WG. OBJAZDÓW ZWIĄZANYCH Z REMONTEM UL. KRASICKIEGO: 
LINK DO AKTUALNYCH OBJAZDÓWFAVPNG pointer index finger point and click clip art EtXEmxd2.

W ZWIĄZKU Z REMONTEM UL. SIENKIEWICZA, MINIMALNEJ ZMIANIE ULEGNIE TRASA LINII NR 4 (KIERUNEK JAGIELLOŃSKA) TZN.

Z RUCHU DLA LINII NR "4" OD DNIA 01.02.2023R. DO ODWOŁANIA WYŁĄCZONY ZOSTAJE PRZYSTANEK "RÓŻANA".

NAJBLIŻSZY PRZYSTANEK ZASTĘPCZY TO:
BRZEŹNICKA MIŁA ORAZ SIENKIEWICZA/ TURLEJA.

 

TRASA PRZEJAZDU LINII NR "4" W STRONĘ UL. JAGIELLOŃSKIEJ NA ZMIENIONYM ODCINKU:

Pominięcie różana dla 4

 • Oznaczony znakiem B-2 Zakaz wjazdu odcinek drogi przy ul. Sierakowskiego zostanie wprowadzony przy pracach na samym skrzyżowaniu i będzie wiązało się z wyłączeniem czasowym przystanku Sierakowskiego Park i Warszyca PKP oraz przeniesieniem ich w miejsce przystanku Reymonta Centrum Handlowe, gdy otrzymamy informację od wykonawcy,
 • Oznaczony znakiem B-2 Zakaz wjazdu odcinek drogi przy ul. Sierakowskiego zostaje wprowadzony od dnia 23.01.23r. przy pracach na samym skrzyżowaniu, co powoduje przeniesienie przystanków Sierakowskiego Park i Warszyca PKP oraz w miejsce przystanku Reymonta Centrum Handlowe.

@AKTUALIZACJA Z DNIA 01.02.2023:

 W ZWIĄZKU Z ZAKOŃCZENIEM PRAC PRZY SKRZYŻOWANIU Z UL. 11 LISTOPADA I UL. KRASICKIEGO, INFORMUJEMY O POWROCIE DO KURSOWANIA PRZEZ UL. 11 LISTOPADA OD DNIA 02.02.2023R., WG. OBJAZDÓW ZWIĄZANYCH Z REMONTEM UL. KRASICKIEGO: LINK DO OBJAZDÓW.

@AKTUALIZACJA Z DNIA 27.01.2023:

W ZWIĄZKU Z INFORMACJĄ OD WYKONAWCY O NIEMOŻLIWOŚCI DOTRZYMANIA TERMINU REALIZACJI ZADANIA W WYNACZONYM OKRESIE, INFORMUJEMY, ŻE PONIŻSZA ZMIANA OBJAZDOWA POTRWA DO ODWOŁANIA.

@ORYGINALNA INFORMACJA:

W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM SKRZYŻOWANIA Z UL. 11 LISTOPADA PRZEZ WYKONAWCĘ REMONTU UL. KRASICKIEGO NA OKRES OD 23.01. DO 29.01. INFORMUJEMY O WYŁĄCZENIU PRZYSTANKÓW NA UL. 11 LISTOPADA Z RUCHU AUTOBUSÓW MIEJSKICH.

NAJBLIŻSZE PRZYSTANKI ZNAJDUJĄ SIĘ NA UL. KS. KOŚCIOWA DLA LINII POWRACAJĄCYCH DO CENTRUM MIASTA ("powracających do miasta"), TJ.

 • KS. KOŚCIOWA KRASICKIEGO,
 • KS. KOŚCIOWA DANUTA,
 • KS. KOŚCIOWA GROTA ROWECKIEGO,
 • 11 LISTOPADA SZKOŁA (DLA LINII 23).

ORAZ NA UL. KRASICKIEGO DLA LINII DOJEŻDŻAJĄCYCH NA OSIEDLA I DO GMIN ("wyjeżdżających z miasta"), TJ.

 • KRASICKIEGO FAMEG,
 • KRASICKIEGO DOLNA,
 • KRSICKIEGO POPRZECZNA.

 

Tymczasowa trasa linii numer „0”:

tymczlinia 0

Tymczasowa trasa linii numer „8”:

tymczlinia 8 

Tymczasowa trasa linii numer „14”:

tymczlinia 14

 Tymczasowa trasa linii numer „23”:

 tymczlinia 23

 

W ZWIĄZKU Z BARDZO DUŻYM ZAINTERESOWANIEM I ZBLIŻAJĄCYM SIĘ KOŃCEM WSTĘPNEGO OKRESU,
W KTÓRYM MOŻNA KORZYSTAĆ Z PRZEJAZDÓW BEZ KARTY ELEKTRONICZNEJ (PEŁNA INFORMACJA TUTAJ),
INFORMUJEMY, IŻ OKRES ZOSTAJE PRZEDŁUŻONY DO KOŃCA STYCZNIA 2023R.

Przedmiotowa zmiana dotyczy korzystania z przystanków na zmienionej trasie, tj. :

 • Autobusy będą zatrzymywały się przy wszystkich przystankach na zmienionej trasie jak przy przystakach na żądanie - CZYLI NA PROŚBĘ PASAŻERA
  (PRZYCISK STOP W AUTOBUSIE DO WYSIADANIA / PODNIESIENIE RĘKI NA PRZYSTANKU CELEM ZAKOMUNIKOWANIA KIEROWCY O CHĘCI SKORZYSTANIA Z PRZEJAZDU AUTOBUSEM).

 • Dodatkowe planowane tymczasowe przystanki dla linii to: ul. Poprzeczna (linia 2 i 3), Dworzec PKP (linia 0), Brzeźnicka Ciepła i Brzeźnicka Miła (linia 5 i 23).

[AKTUALIZACJA @10.01.23r.]  

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców dzielnicy Kowalowiec po zakończonym remoncie ul. 11 Listopada, zbliżającym się rozpoczęciem remontu właściwego przy ul. Krasickiego, a tym samym czasową zmianą organizacji ruchu, informujemy o zmianach na trasach powrotnych linii autobusowych od 06.01.2023r. wykonujących zadania ul. Krasickiego celem zapoznania się z nimi.

Tymczasowa organizacja ruchu zmieniać będzie ruch na jednokierunkowy (odcinek od przejazdu przy Kościuszki do skrzyżowania z 11 Listopada).

Zmiany kursowania linii autobusowych korzystających
z ul. Krasickiego w trasie swojego przejazdu
(powrot
ne przejazdu linii w stronę miasta oraz trasa linii "0").

"0" – Po trasie do ul. 11 Listopada, a następnie ul. Krasickiego
w stronę Stobiecka Szlacheckiego do ul. Dolnej, następnie przez przejazd "rampa" przy Młodzowskiej/ Kraszewskiego i w Św. Rozalii, ul. Kolejowa, ul. Reymonta na powrót na swoją trasę.
(dodatkowy tymczasowy przystanek Dworzec PKP)


"2" – Po trasie ul. Krasickiego w stronę miasta do ul. Poprzecznej, następnie przez przejazd "rampa" przy Młodzowskiej/ Kraszewskiego i w Św. Rozalii, ul. Kolejowa, ul. Reymonta na powrót na swoją trasę.
(dodatkowy przystanek Poprzeczna)


"3" – W stronę miasta po trasie ul. Kościowa do ul. Krasickiego, następnie do ul. Poprzeczej, dalej przez przejazd "rampa" przy Młodzowskiej/ Kraszewskiego i w Św. Rozalii, ul. Kolejowa,
ul. Reymonta na powrót na swoją trasę.
(dodatkowy tymczasowy przystanek Poprzeczna)


"5" – (kursy rozpoczynające przejazd z Brzeźnickiej) W stronę miasta ul. Brzeźnicką do ronda przy ul. Piłsudskiego, z uwzględnieniem przystanku na Wiadukcie), dalej po trasie
– w zależności od wersji przejazdu w ul. Mineralną i ul. Wyszyńskiego lub w ul. Piastowską.
(dodatkowe przystanki Brzeźnicka Ciepła i Brzeźnicka Miła)


"6" – Po trasie ul. Sucharskiego i ul. Poprzeczną do ul. Krasickiego, następnie ul. Kościowa do ul. Brzeźnickiej i w Plac 3go Maja, dalej po trasie.


"8" – Po trasie ul. Reja i ul. Poprzeczną do ul. Krasickiego, potem do skrzyżowania z 11 Listopada a następnie w ul. 11 Listopada, ul. Kościowa do ul. Brzeźnickiej i w Plac 3go Maja, dalej po trasie.
(odwrócona strona przejazdu – przystanki te same co w stronę Reja)


"14" – Po trasie ul. Sucharskiego i ul. Poprzeczną do ul. Krasickiego, potem do skrzyżowania z 11 Listopada a następnie w ul. 11 Listopada, ul. Kościowa do ul. Brzeźnickiej i w Plac 3go Maja, dalej po trasie.
(odwrócona strona przejazdu – przystanki te same co w stronę Sucharskiego)


"23" – W stronę miasta po trasie przejazd przez 11 Listopada, następnie ul. Krasickiego z powrotem do ul. Kościowa i powrót do Brzeźnickiej i w Plac 3go Maja, dalej po trasie.
(bez zatrzymywania się na przystankach od 11 Listopada ZMG do Brzeźnickiej;
dodatkowe tymczasowe przystanki Brzeźnicka Ciepła i Brzeźnicka Miła)


"25" – Po trasie ul. Krasickiego w stronę miasta do skrzyżowania z ul. Kościowa dalej ul Kościowa do ul. Brzeźnickiej i w Plac 3go Maja, dalej po trasie.

Trasa linii numer „0”:

Trasa 0 wer.1

Trasa linii numer „2”:

Trasa 2 wer.1

Trasa linii numer „3”:

Trasa 3 wer.1

Trasa linii numer „5”:

Trasa 5 wer.1

Trasa linii numer „6”:

Trasa 6 wer.1

Trasa linii numer „8”:

Trasa 8 wer.1

Trasa linii numer „14”:

Trasa 14 wer.1

Trasa linii numer „23”:

Trasa 23 wer. ostat

Trasa linii numer „25”:

Trasa 25 wer.1

 • Autobusy będą zatrzymywały się przy wszystkich przystankach na zmienionej trasie jak przy przystakach na żądanie - I ZATRZYMYWAĆ SIĘ NA PROŚBĘ PASAŻERA
  (PRZYCISK STOP W AUTOBUSIE DO WYSIADANIA / PODNIESIENIE RĘKI NA PRZYSTANKU CELEM KOMUIKACJI O CHĘCI SKORZYSTANIA Z PRZEJAZDU).

 

 • Dodatkowe planowane tymczasowe przystanki dla linii to: ul. Poprzeczna (linia 2 i 3), Dworzec PKP (linia 0), Brzeźnicka Ciepła i Brzeźnicka Miła (linia 5 i 23),

 

 • Linia 8 i 14 kursują przez 11 Listopada po odwróconym kierunku (dla tych linii obowiązują jedynie przystanki po jednej stronie – prosimy o zwracanie uwagi na rozkład zamieszczony na przystankach!),

 

 • Linia 23 nie zatrzymuje się na przystankach przy ul. Kościowa w drodze do ul. Brzeźnickiej (ostatni przystanek przy os. Kowalowiec to 11 Listopada ZMG),

 

 • Na czas remontów wyłączone zostaną tablice informacji pasażerskiej na powrotnych przejazdach linii do Placu 3go Maja (Parki),

 

 • Oznaczony znakiem D-3 odcinek drogi jednokierunkowej zostanie wprowadzony wraz z rozpoczęciem prac właściwych przez wykonawcę,

 

 • Oznaczony znakiem B-2 Zakaz wjazdu odcinek drogi przy ul. Sierakowskiego zostanie wprowadzony przy pracach na samym skrzyżowaniu i będzie wiązało się z wyłączeniem czasowym przystanku Sierakowskiego Park i Warszyca PKP oraz przeniesieniem ich w miejsce przystanku Reymonta Centrum Handlowe, gdy otrzymamy informację od wykonawcy,

 

 • Oznaczony znakiem B-2 Zakaz wjazdu odcinek drogi przy ul. Sierakowskiego zostaje wprowadzony od dnia 23.01.23r. przy pracach na samym skrzyżowaniu, co powoduje przeniesienie przystanków Sierakowskiego Park i Warszyca PKP oraz w miejsce przystanku Reymonta Centrum Handlowe.

 

 

Z dniem 27.12.2022r. autobusy kursujące na trasie Narutowicza - Folwarki oraz Folwarki - Narutowicza linii nr "9" wracają na swoją trasę planowaną, tym samym przystanki zastępcze przystanki przy ul. Owocowej oraz Starowiejskiej N/Ż przestają funkcjonować.

Przystanki Jagiellońska OSM, Krakowska Skrzat oraz Krakowska Torowa w stronę Folwarki oraz Krakowska Owocowa, Krakowska Skrzat, Jagiellońska N/Ż zaczynają od tego dnia funkcjonować zgodnie z rozkładem.

[AKTUALIZACJA @12.01.2023]

W ZWIĄZKU Z BARDZO DUŻYM ZAINTERESOWANIEM I ZBLIŻAJĄCYM SIĘ KOŃCEM WSTĘPNEGO OKRESU, W KTÓRYM MOŻNA KORZYSTAĆ Z PRZEJAZDÓW BEZ KARTY ELEKTRONICZNEJ (PEŁNA INFORMACJA PONIŻEJ), INFORMUJEMY, IŻ OKRES ZOSTAJE PRZEDŁUŻONY DO KOŃCA STYCZNIA 2023r.

 

Z racji nadchodzącej zmiany na darmową komunikację miejską dla mieszkańców Miasta Radomska oraz Gminy Radomsko informujemy, że zgodnie z Uchwałą opublikowaną w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w dniu 18.11.2022r. wchodzi ona w życie z dniem 01.01.2023r.

 Techniczne rozwiązanie uprawnień do korzystania z przejazdów autobusami komunikacji miejskiej pozostaje podobne do dotychczasowego, a mianowicie osoby uprawnione muszą wyrobić (lub przerobić) swoje bilety elektroniczne (w fizycznej postaci karty elektronicznej wydawanej przez MPK Sp. z o.o.) w Punkcie Obsługi Kart (Baza MPK - ul. Narutowicza 59 lub Urząd Miasta Radomska - ul. Tysiąclecia 5) po okazaniu dokumentu uprawniającego do wyrobienia biletu na bezpłatne przewozy (więcej w UCHWALE NR LIII/534/22 RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU dostępnej m.in. w odnośniku poniżej). 

 Zdajemy sobie sprawę, że proces przerabiania tych użytkowanych oraz wyrabiania nowych kart może okazać się długotrwały (w zależności od ilości osób zainteresowanych) z racji czego, MPK po uzgodnieniu z Organizatorem (Urząd Miasta Radomska) wstępnie wyznacza termin do 16.01.2023r. 31.01.2023r. na korzystanie z naszych autobusów bez wyrobionego biletu elektronicznego.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

 WSZYSTKIE WYDANE PRZED 01.01.23R. BILETY (KARTY ELEKTRONICZNE) UPRAWNIAJĄCE DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW ZACHOWUJĄ SWOJĄ WAŻNOŚĆ!

_________________________________________________________

 KOSZT WYROBIENIA KARTY TO 15 ZŁ!

_________________________________________________________

WRAZ Z WNIOSKIEM NALEŻY PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY
UPRAWINIENIE – ZGODNY Z UCHWAŁĄ
NR LIII/534/22 RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU

_________________________________________________________

W PRZYPADKU CHĘCI ODBIORU KARTY ELEKTRONICZNEJ W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM
(NA WYPADEK ZNACZNEJ KOLEJKI), W ZAMIAN ZA WYPEŁNIONY WNIOSEK WRAZ Z NUMEREM TELEFONU ORAZ UISZCZONĄ OPŁATĄ ZA KARTĘ, OTRZYMAJĄ PAŃSTWO TYMCZASOWE POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA WNIOSKU, WAŻNE DO KOŃCA MIESIĄCA UPRAWNIAJĄCE DO PRZEJAZDÓW DO KOŃCA STYCZNIA 2023 

_________________________________________________________
   

DZIAŁ PERSONALIZACJI KART:

PUNKT MPK NARUTOWICZA (NARUTOWICZA 59):
44-683-54-30
W CZWARTKI – 7:30-17:00
POZOSTAŁE DNI ROBOCZE : 7:30-15:00

PUNKT UM RADOMSKO (TYSIĄCLECIA 5):
WE WTORKI – 8:00-17:00
POZOSTAŁE DNI ROBOCZE : 8:00-15:00

 

UCHWAŁA NR LIII/534/22 RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU:

Uchwała o cenach i ulgach

 

UCHWAŁA NR XLV/282/2022 RADY GMINY RADOMSKO:

Uchwała o cenach i ulgach

 

Z powodu zbliżającego się końca prac remontowych przy ul. 11 Listopada, a tym samym przed rozpoczęciem remontu właściwego przy ul. Krasickiego oraz czasową zmianą organizacji ruchu, zmieniającą ruch na jednostronny (odcinek od przejazdu przy Kościuszki do skrzyżowania z 11 Listopada) informujemy o trasach powrotnych linii autobusowych wykonujących zadania ul. Krasickiego celem zapoznania się z nimi:

 

Zmiany kursowania linii autobusowych korzystających
z ul. Krasickiego w trasie swojego przejazdu
(powrot
ne przejazdu linii w stronę miasta).

"0" – Po trasie do ul. 11 Listopada, a następnie ul. Krasickiego w stronę Stobiecka Szlacheckiego do ul. Dolnej, następnie przez przejazd "rampa" przy Młodzowskiej/ Kraszewskiego i w Św. Rozalii, ul. Kolejowa, ul. Reymonta na powrót na swoją trasę.

 

"2" – Po trasie ul. Krasickiego w stronę miasta do ul. Poprzecznej, następnie przez przejazd "rampa" przy Młodzowskiej/ Kraszewskiego i w Św. Rozalii, ul. Kolejowa, ul. Reymonta na powrót na swoją trasę.

 

"3" – W stronę miasta po trasie ul. Kościowa do ul. Krasickiego, następnie do ul. Poprzeczej, dalej przez przejazd "rampa" przy Młodzowskiej/ Kraszewskiego i w Św. Rozalii, ul. Kolejowa, ul. Reymonta na powrót na swoją trasę.

 

"5" – (kursy rozpoczynające przejazd z Brzeźnickiej) W stronę miasta ul. Brzeźnicką do ronda przy ul. Piłsudskiego, z uwzględnieniem przystanku na Wiadukcie), dalej po trasie – w zależności od wersji przejazdu w ul. Mineralną i ul. Wyszyńskiego lub w ul. Piastowską.

 

"6" – Po trasie ul. Sucharskiego i ul. Poprzeczną do ul. Krasickiego, następnie ul. Kościowa do ul. Brzeźnickiej i w Plac 3go Maja, dalej po trasie.

 

"8" – Po trasie ul. Reja i ul. Poprzeczną do ul. Krasickiego, następnie w ul. 11 Listopada, ul. Kościowa do ul. Brzeźnickiej i w Plac 3go Maja, dalej po trasie.

 

"14" – Po trasie ul. Sucharskiego i ul. Poprzeczną do ul. Krasickiego, następnie w ul. 11 Listopada, ul. Kościowa do ul. Brzeźnickiej i w Plac 3go Maja, dalej po trasie.

 

"23" – W stronę miasta ul. Brzeźnicką do ronda przy ul. Piłsudskiego i w ul. Mineralną (Plac 3go Maja) i w ul. Piastowską. Kurs 4:58 przejazd przez 11 Listopada, ul. Krasickiego z powrotem do ul. Kościowa i powrót do Brzeźnickiej i w Plac 3go Maja, dalej po trasie.

 

"25" – Po trasie ul. Krasickiego w stronę miasta do ul. Kościowa do ul. Brzeźnickiej i w Plac 3go Maja, dalej po trasie.

 

Trasa linii numer „0”:

Trasa 0 wer.1

Trasa linii numer „2”:

Trasa 2 wer.1

Trasa linii numer „3”:

Trasa 3 wer.1

Trasa linii numer „5”:

Trasa 5 wer.1

Trasa linii numer „6”

Trasa 6 wer.1:

Trasa linii numer „8”:

Trasa 8 wer.1

Trasa linii numer „14”:

Trasa 14 wer.1

Trasa linii numer „23”:

Trasa 23 wer.1

Trasa 23 wer.2

Trasa linii numer „25”:

Trasa 25 wer.1

 

 • Autobusy nie będą zatrzymywać się przy wszystkich przystankach na zmienionej trasie - tymi które nie są przystankami zatwierdzonymi dla danej linii.

 • Na czas remontów wyłączone zostaną tablice informacji pasażerskiej na powrotnych przejazdach linii do Placu 3go Maja.

 • Rozpoczęcie obowiązywania zmienionych tras przejazdu zostanie ogłoszone osobnym komunikatem, prosimy o śledzenie naszej strony lub facebook'a.