MPK Radomsko

[ZAKOŃCZONY] Stacja paliw przy ulicy Narutowicza 59 dostępna do wynajmu.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. wynajmie w dzierwawę Stację paliw mieszczącą się przy ul. Nautowicza 59. Prosimy o przesyłanie zapytań drogą mailową i/lub kontakt telefoniczny w celu uzyskania większej ilości informacji. Tel. stacj. 44 683 54 30 lub 44 683 21 14 Tel. kom. 501 161 363 lub 517 143 337

[ZAKOŃCZONY] Odp. na zapytanie dot. zaproszenia do złożenia oferty i formularza oferty w ramach zamówienia sektorowego na sprzedaż i dostawę oleju napędowego dla autobusów komunikacji miejskiej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o. o. z/s w Radomsku

W odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów dot. punktu 3 ust. 3. Z ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY I FORMULARZU OFERTOWY W RAMACH ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO DLA AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. z/s w Radomsku, mówiącego o realizacji dostawy oleju napędowego (tankowania) odbywającej się codziennie […]

[ZAKOŃCZONY] Zapytanie ofertowe w ramach zamówienia sektorowego na sprzedaż i dostawę oleju napędowego dla autobusów komunikacji miejskiej MPK sp. z o.o. z/s w Radomsku

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY I FORMULARZ OFERTOWY W RAMACH ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO DLA AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. Z O. O. z/s w Radomsku. Nazwa í adres Wykonawcy zamówienia (zwanym dalej również Dostawcą ……………………………… ………………………………. ………………………………. NIP……………………….…. Regon…………………………….……….. Nr tel…………………………….………… Fax/e-mail………………………………. Przedmiotem zamówienia jest:  Sprzedaż i dostawa paliwa […]

Betlejemskie światło pokoju 2021 zawitało w MPK

W dniu 23.12.2021r. do siedziby Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego zawitały przedstawicielki Harcerstwa z Hufca ZHP Radomsko. Podczas wizyty harcerze wraz z życzeniami przekazali Betlejemskie Światło będące znakiem pokoju, poświadczeniem wzajemnego zrozumienia i symbolem pojednania między narodami.

[ZAKOŃCZONY] Dot. zapytanie ofertowe w ramach zamówienia sektorowego na sprzedaż i dostawę oleju napędowego dla autobusów komunikacji miejskiej MPK sp. z o.o. z/s w Radomsku

W odpowiedzi na zapytanie jednego z ofertentów dot. punktu 3 ust. c. zapytania ofertowego „NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO DLA AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ MPK SP. Z O. O. Z/SW RADOMSKU.” mówiącego o godzinach realizacji dostawy oleju napędowego (tankowania) w godzinach od 04:00 do 23:00, informujemy, że wyrażamy zgodę na możliwość tankowania w godzinach od 6:00 do 23:00.

[ZAKOŃCZONE]Zapytanie ofertowe w ramach zamówienia na sprzedaż i dostawę oleju napędowego dla autobusów komunikacji miejskiej MPK sp. z o.o. z/s w Radomsku

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACHZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO DLA AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ MPK SP. Z O. O. z/s w Radomsku. Postępowanie (zamówienie) prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.). zwanej PZP lub Ustawą na podstawie art. 2 ust […]

[ZAKOŃCZONY] Wynajem części nieruchomości hali demontażu

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. informuje, iż od dnia 01.07.2020r. wystawia pod możliwość wynajmu część nieruchomości budynku hali demontażu znajdującej się przy ul. Narutowicza 59 w Radomsku. Powierzchnia budynku pod najem wynosi 388m2 (konstrukcja metalowo-murowana, z dwiema bramami wjazdowymi) z gwarancją swobodnego dojazdu, dodatkowo mniejsza hala 100m2 (konstrukcja metalowo-murowana, z jedną bramą wjazdową), oraz przylegający plac […]

[ZAKOŃCZONY] Zapytanie ofertowe w ramach zamówienia sektorowego na sprzedaż i dostawę oleju napędowego dla autobusów komunikacji miejskiej MPK sp. z o.o. z/s w Radomsku. (2020/2021)

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO DLA AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ MPK SP. Z O.O W RADOMSKU. Postępowanie ( zamówienie) prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, zwanej PZP lub Ustawą na podstawie art. 133 ust. 1 PZP Zamówienie udzielane jest w celu […]

[ZAKOŃCZONY] Zapytanie ofertowe w ramach zamówienia sektorowego na sprzedaż i dostawę oleju napędowego dla autobusów komunikacji miejskiej MPK sp. z o.o. sp. z/s w Radomsku

OGŁOSZENIE Postępowanie ( zamówienie) prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, zwanej PZP lub Ustawą na podstawie art. 133 ust. 1 PZP Zamówienie udzielane jest w celu wykonywania działalności obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu autobusowego, o który mowa w art. 132 ust. 1 pkt […]

Skip to content