30Sie2022

[UDZIELENIE_ZAMÓWIENIA] Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, pod nazwą: "Zakup oleju napędowego dla autobus

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, pod nazwą:

 

"Zakup oleju napędowego dla autobusów komunikacji miejskiej"

 
 
@Edycja: [AKTUALIZACJA z dnia 20.09.2022r.]
Załączniki:
Pobierz plik (Dodatek nr 2 JEDZ espd-request.zip)Dodatek nr 2 JEDZ espd-request[Dodatek nr 2 JEDZ espd-request.zip]82 kB
Pobierz plik (Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf)Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamów[Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia]64 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert[Informacja z otwarcia ofert]96 kB
Pobierz plik (Modyfikacja  treści SWZ z załącznikiem.pdf)Modyfikacja treści SWZ z załącznikiem[Modyfikacja treści SWZ z załącznikiem]315 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2022-OJS209-599053-pl.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2022-OJS209-599053-pl.pdf[Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2022-OJS209-599053-pl.pdf]101 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu[Ogłoszenie o zamówieniu.pdf]143 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 2022-OJS181-513452-pl.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 2022-OJS181-513452-pl[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 2022-OJS181-513452-pl]65 kB
Pobierz plik (SWZ+dodatki nr 1, 2a-9.pdf)SWZ+dodatki nr 1, 2a-9[SWZ+dodatki nr 1, 2a-9.pdf]1144 kB
Pobierz plik (Wersja edytowalna dodatków nr 1, 2a, 2b, 3-7.zip)Wersja edytowalna dodatków nr 1, 2a, 2b, 3-7[Wersja edytowalna dodatków nr 1, 2a, 2b, 3-7.zip]294 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia  treści SWZ.pdf)Wyjaśnienia treści SWZ[Wyjaśnienia treści SWZ]266 kB
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - BIP.pdf)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - BIP[Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - BIP]97 kB