Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, pod nazwą:

 

"Zakup oleju napędowego dla autobusów komunikacji miejskiej"

 
 
@Edycja: [AKTUALIZACJA z dnia 20.09.2022r.]
Załączniki:
Pobierz plik (Dodatek nr 2 JEDZ espd-request.zip)Dodatek nr 2 JEDZ espd-request[Dodatek nr 2 JEDZ espd-request.zip]82 kB
Pobierz plik (Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf)Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamów[Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia]64 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert[Informacja z otwarcia ofert]96 kB
Pobierz plik (Modyfikacja  treści SWZ z załącznikiem.pdf)Modyfikacja treści SWZ z załącznikiem[Modyfikacja treści SWZ z załącznikiem]315 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2022-OJS209-599053-pl.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2022-OJS209-599053-pl.pdf[Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2022-OJS209-599053-pl.pdf]101 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu[Ogłoszenie o zamówieniu.pdf]143 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 2022-OJS181-513452-pl.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 2022-OJS181-513452-pl[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 2022-OJS181-513452-pl]65 kB
Pobierz plik (SWZ+dodatki nr 1, 2a-9.pdf)SWZ+dodatki nr 1, 2a-9[SWZ+dodatki nr 1, 2a-9.pdf]1144 kB
Pobierz plik (Wersja edytowalna dodatków nr 1, 2a, 2b, 3-7.zip)Wersja edytowalna dodatków nr 1, 2a, 2b, 3-7[Wersja edytowalna dodatków nr 1, 2a, 2b, 3-7.zip]294 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia  treści SWZ.pdf)Wyjaśnienia treści SWZ[Wyjaśnienia treści SWZ]266 kB
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - BIP.pdf)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - BIP[Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - BIP]97 kB

[ZAKOŃCZONY]

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. wynajmie w dzierwawę Stację paliw mieszczącą się przy ul. Nautowicza 59.

Prosimy o przesyłanie zapytań drogą mailową i/lub kontakt telefoniczny w celu uzyskania większej ilości informacji.


Tel. stacj. 44 683 54 30 lub 44 683 21 14
Tel. kom.  501 161 363 lub 517 143 337

[ZAKOŃCZONY]

W odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów dot. punktu 3 ust. 3. ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY I FORMULARZU OFERTOWY W RAMACH ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO DLA AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. z/s w Radomsku, mówiącego o realizacji dostawy oleju napędowego (tankowania) odbywającej się codziennie w godzinach od 04:00 do 23:00 informujemy, że wyrażamy zgodę na możliwość tankowania w godzinach od 6:00 do 23:00.

 [ZAKOŃCZONE]

 


W odpowiedzi na zapytanie jednego z ofertentów dot.
punktu 3 ust. c. zapytania ofertowego

"NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO DLA AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

MPK SP. Z O. O. Z/SW RADOMSKU." mówiącego o godzinach realizacji dostawy oleju napędowego (tankowania)

w godzinach od 04:00 do 23:00, informujemy, że wyrażamy zgodę na możliwość tankowania w godzinach

od 6:00 do 23:00.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. informuje,

iż od dnia 01.07.2020r. wystawia pod możliwość wynajmu część nieruchomości budynku hali demontażu znajdującej się przy ul. Narutowicza 59 w Radomsku.

Powierzchnia budynku pod najem wynosi 388m2 (konstrukcja metalowo-murowana, z dwiema bramami wjazdowymi) z gwarancją swobodnego dojazdu,

dodatkowo mniejsza hala 100m2 (konstrukcja metalowo-murowana, z jedną bramą wjazdową),

oraz przylegający plac o powierzchni 907,2m2.

Znajdują się one na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 246/2 (obręb 6).

Istnieje możliwość podłączenia energii elektrycznej.

Zarówno plac jak i hala zostaną uprzątnięte.

MPK Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odnowy wynajmu bez podania przyczyny.

hala rzut

hala 460 wjazdy

hala 460 wjazdy 2

hala 100 wjazd

hala 460 wnętrze