23Kwi2018

BEZPŁATNE PRZEJAZDY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA RADOMSKA

W związku z wprowadzeniem bezpłatnej komunikacji miejskiej dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie miasta, od dnia 02 stycznia 2018r. dzieci oraz młodzież zamieszkała na terenie miasta Radomska będzie mogła się zgłaszać do siedziby MPK Sp. z o.o. przy ul. Narutowicza 59 lub Punktu Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta przy ul. Tysiąclecia 5, celem przekształcenia posiadanej już karty na bezpłatną lub wyrobienia nowej karty bezpłatnej.

Koszt wyrobienia nowej karty wynosił będzie 7,00 zł, a przekształcenie posiadanej karty będzie bezpłatne.

Informujemy, iż do dnia 14 stycznia 2018 roku wprowadzamy okres wdrożeniowy, w którym to przejazdy bezpłatne dzieci i młodzieży akceptowane będą na podstawie oświadczenia opiekuna oraz ważnej legitymacji szkolnej z potwierdzonym meldunkiem na terenie miasta Radomska. W związku z powyższym osoby uprawnione do bezpłatnych przejazdów prosimy w miarę możliwości o jak najszybsze zgłaszanie się do punktów personalizacji kart o których mowa powyżej, celem wyrobienia karty uprawniającej do bezpłatnych przejazdów.