27Sie2018

ZMIANA PRZEBIEGU LINII NR 4

Informujemy iż z dniem 01.09.2018r. ulega zmianie trasa przebiegu linii nr 4 na odcinku od przystanku Staffa,a mianowicie:

Linia nr 4 - kierunek Wymysłówek – Jagiellońska

Wymysłówek Pętla, Wymysłówek, Wymysłówek Sklep, Staffa, Ciepła, Ciepła Dobra, Brzeźnicka Ciepła, Brzeźnicka stadion, Różana, Sienkiewicza Turleja, Piłsudskiego Policja, Piłsudskiego PZU, dalej koło szkoły PSP nr 2 w kierunku nowego Ronda koło MDK, Plac 3 Maja i powrót na dotychczasową trasę

Na nowej trasie zostaną pominięte przystanki Ks. Turleja ( w miejsce tego przystanku zostanie utworzony przystanek Sienkiewicza/ Turleja) oraz Reymonta Radomka

Linia nr 4 kierunek  - Jagiellońska – Wymysłówek

Jagiellońska Pętla – Armii Krajowej - Leszka Czarnego – Piastowska – Plac 3 Maja - Rondo koło Rzemieślnika – Żeromskiego – dalej przez rondo koło MDK w kierunku PSP nr 2 – Piłsudskiego PZU, Piłsudskiego Policja, Sienkiewicza Ogrodowa – Batorego – Brzeźnicka Stadion, Ciepła działki, Ciepła Dobra, Staffa, Wymysłówek

Na nowej trasie zostaną pominięte przystanki Ks. Turleja ( w miejsce tego przystanku zostanie utworzony przystanek Sienkiewicza/ Ogrodowa) oraz Warszyca.

Przedmiotowa modyfikacja przebiegu linii nr 4 ma na celu skomunikowanie osiedla Wymysłówek oraz osiedla pomiędzy ulicami Ciepłą i Sienkiewicza ze szkołą PSP nr 2 przy ul. Piłsudskiego w Radomsku.