12Kwi2023

W związku z ponownym zamknięciem skrzyżowania z ul. 11 Listopada następuje zmiana ruchu autobusowego

[AKTUALIZACJA @12.04.23r.]  

 

W związku z ponownym zamknięciem skrzyżowania z ul. 11 Listopada następuje zmiana ruchu autobusowego, tj. autobusy "wyjazdowe z miasta" - do osiedli ościennych i gmin obsługiwanych, a dojeżdżające do ul. Krasickiego objazdem od ul. Poprzecznej pojadą w stronę ul. Brzeźnickiej ulicą Kościowa, natomiast autobusy jadące w kierunku Lgoty Wielkiej pojadą w tym kierunku ul. Krasickiego z pominięciem osiedla Kowalowiec.

Natomiast powrotne przejazdy linii w stronę centrum miasta częściowo wykorzystają możliwości objazdowe "rampy" tj. ul. Poprzecznej, Św. Rozalii i ul. Kolejowej.
Natomiast druga część linii wykorzysta ul. Ks. Kościowa oraz ul. Brzeźnicką celem dotarcia do centrum.

 

Szczegóły objazdów znajdą Państwo poniżej.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Kursowanie linii autobusowych korzystających 
z ul. Krasickiego w trasie swojego planowanego przejazdu
(
przejazdy "wyjazdowe z miasta" linii - do osiedli ościennych i gmin obsługiwanych)

 

"0" – Po trasie do ul. Kościowa, a następnie ul. Krasickiego i Poprzeczną, następnie przez przejazd "rampa" przy Młodzowskiej/ Kraszewskiego i w Św. Rozalii, ul. Kolejowa, ul. Reymonta na powrót na swoją trasę.
(pominięcie przystanków przy ul. 11 Listopada, dodatkowy tymczasowy przystanek Dworzec PKP)

 

"2" – Po trasie następnie ul. Reymonta do ul. Kolejowej (obok Dworca PKP) następnie przez przejazd "rampa" przy Młodzowskiej/ Kraszewskiego do ul. Poprzecznej, ul. Krasickiego i dalej na swoją trasę.

(pominięcie przystanków przy 11 Listopada i Ks. Kościowa)

 

 "3" – Po trasie następnie ul. Reymonta do ul. Kolejowej (obok Dworca PKP) następnie przez przejazd "rampa" przy Młodzowskiej/ Kraszewskiego do ul. Poprzecznej, ul. Krasickiego do ul. Kościowa i dalej na swoją trasę.

(pominięcie przystanku Krasickiego Fameg i Krasickiego Dolna)


"5" – (kursy wykonujące przejazd do ul. Brzeźnickiej) Po trasie następnie ul. Reymonta do ul. Kolejowej (obok Dworca PKP) następnie przez przejazd "rampa" przy Młodzowskiej/ Kraszewskiego do ul. Poprzecznej, ul. Krasickiego do ul. Ks. Kościowa i dalej na swoją trasę.

(pominięcie przystanków przy 11 Listopada)

 

"6" – Po trasie następnie ul. Reymonta (Plac 3 Maja) następnie przez ul. Żeromskiego do Brzeźnickiej (Wiadukt) dalej do ul. Ks. Kościowa, ul. Krasickiego do ul. Poprzecznej i dalej ul. Sucharskiego do swojej Pętli.

(pominięcie przystanku Reymonta Centrum Handlowe, przystanków przy 11 Listopada)

  


"8" – Po trasie następnie ul. Reymonta (Plac 3 Maja) następnie przez ul. Żeromskiego do Brzeźnickiej (Wiadukt) dalej do ul. Ks. Kościowa, ul. Krasickiego do ul. Poprzecznej i dalej ul. Reja do swojej Pętli.

(pominięcie przystanku Reymonta Centrum Handlowe, przystanków przy 11 Listopada)

 


"14" – Po trasie następnie ul. Reymonta (Plac 3 Maja) następnie przez ul. Żeromskiego do Brzeźnickiej (Wiadukt) dalej do ul. Ks. Kościowa, ul. Krasickiego do ul. Poprzecznej i dalej ul. Sucharskiego do swojej Pętli.

(pominięcie przystanku Reymonta Centrum Handlowe, przystanków przy 11 Listopada)

  

 "23" – Po trasie następnie ul. Reymonta (Plac 3 Maja) następnie przez ul. Żeromskiego do Brzeźnickiej (Wiadukt) i dalej ul. Brzeźnicką do swojej Pętli.
(z pominięciem przystanku Reymonta Centrum Handlowe, przystanków przy 11 Listopadaul. Ks. Kościowa)

 "25" – Po trasie następnie ul. Reymonta do ul. Kolejowej (obok Dworca PKP) następnie przez przejazd "rampa" przy Młodzowskiej/ Kraszewskiego do ul. Poprzecznej, ul. Krasickiego i dalej na swoją trasę.

(pominięcie przystanków przy 11 Listopada i Ks. Kościowa)

 

Mapa trasy linii numer „0”:

LINIA 0

 

Mapa trasy linii numer „2”:

 linia2

Mapa trasy linii numer „3”:

 linia3

Mapa trasy linii numer „5”:

 linia5

Mapa trasy linii numer „6”, „8”, „14”:

 

linia6 8 14

 

Mapa trasy linii numer „23”:

 linia23

Mapa trasy linii numer „25”:

  linia25

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

  

 

Kursowanie linii autobusowych korzystających 
z ul. Krasickiego w trasie swojego planowanego przejazdu
(powrot
ne przejazdy linii w stronę miasta)

 

"2" – Po trasie ul. Krasickiego w stronę miasta do ul. Poprzecznej, następnie przez przejazd "rampa" przy Młodzowskiej/ Kraszewskiego i w Św. Rozalii, ul. Kolejowa, ul. Reymonta na powrót na swoją trasę.

(dodatkowy przystanek Poprzeczna)

 

 "3" – W stronę miasta po trasie ul. Kościowa do ul. Krasickiego, następnie do ul. Poprzeczej, dalej przez przejazd "rampa" przy Młodzowskiej/ Kraszewskiego i w Św. Rozalii, ul. Kolejowa, ul. Reymonta na powrót na swoją trasę.

(dodatkowy tymczasowy przystanek Poprzeczna)

 


"5" – (kursy rozpoczynające przejazd z Brzeźnickiej) W stronę miasta ul. Brzeźnicką do ronda przy ul. Piłsudskiego, z uwzględnieniem przystanku na Wiadukcie), dalej po trasie
– w zależności od wersji przejazdu w ul. Mineralną i ul. Wyszyńskiego lub w ul. Piastowską.
(dodatkowe przystanki Brzeźnicka)

 


"6" – Po trasie ul. Sucharskiego i ul. Poprzeczną do ul. Krasickiego, następnie ul. Ks. Kościowa do ul. Brzeźnickiej i w Plac 3go Maja, dalej po trasie.

 


"8" – Po trasie ul. Reja i ul. Poprzeczną do ul. Krasickiego, potem ul. Ks. Kościowa do ul. Brzeźnickiej i w Plac 3go Maja, dalej po trasie.

 


"14" – Po trasie ul. Sucharskiego i ul. Poprzeczną do ul. Krasickiego, potem do ul. Ks. Kościowa do ul. Brzeźnickiej i w Plac 3go Maja, dalej po trasie.

 


"23" – W stronę centrum miasta od Brzeźnickiej do Placu 3go Maja, dalej po trasie.
(z pominięciem ul. Kościowa, 11 Listopada ZMG, Krasickiego, Reymonta, dodatkowe przystanki Brzeźnicka)

 

 

"25" – Po trasie ul. Krasickiego w stronę miasta do skrzyżowania z ul. Kościowa, dalej w ul. Ks. Kościowa do ul. Brzeźnickiej i w Plac 3go Maja, dalej po trasie.

 

 

Mapa trasy linii numer „2”:

LINIA 2

Mapa trasy linii numer „3”:

LINIA 3

Mapa trasy linii numer „5”:

LINIA 5

Mapa trasy linii numer „6”:

LINIA 6

Mapa trasy linii numer „8”:

LINIA 8

Mapa trasy linii numer „14”:

LINIA 14

Mapa trasy linii numer „23”:

LINIA 23

Mapa trasy linii numer „25”:

LINIA 25

 

  • Autobusy będą zatrzymywały się przy wszystkich przystankach na zmienionej trasie jak przy przystakach na żądanie - I ZATRZYMYWAĆ SIĘ NA PROŚBĘ PASAŻERA
    (PRZYCISK STOP W AUTOBUSIE DO WYSIADANIA / PODNIESIENIE RĘKI NA PRZYSTANKU CELEM KOMUIKACJI O CHĘCI SKORZYSTANIA Z PRZEJAZDU).

 

  • Dodatkowe planowane tymczasowe przystanki dla linii to: ul. Poprzeczna (linia 2 i 3), Dworzec PKP (linia 0), Brzeźnicka Ciepła i Brzeźnicka Miła (linia 5 i 23),

 

  • Na czas remontów wyłączone zostaną tablice informacji pasażerskiej na powrotnych przejazdach linii do Placu 3go Maja (Parki),

 

  • Oznaczony znakiem B-2 Zakaz wjazdu odcinek drogi przy ul. Sierakowskiego zostaje wprowadzony od dnia 23.01.23r. powoduje przeniesienie przystanków Sierakowskiego Park i Warszyca PKP oraz w miejsce przystanku Reymonta Centrum Handlowe.

 

  • Objazd potrwa do odwołania osobnym komunikatem wraz z kolejną odsłoną objazdów.