5Sty2023

[NIEAKTUALNE] Objazd dla połączeń komunikacyjnych na od 06.01.2023r. z powodu remontu ul. Krasickiego

[AKTUALIZACJA @12.04.23r.]  

AKTUALNE TRASY OBJAZDÓW POD TYM LINKIEM: http://mpk-radomsko.pl/komunikaty/aktualnosci/162-ponowne-zamkniecie-skrzyzowania-11-listopada

[AKTUALIZACJA @10.01.23r.]  

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców dzielnicy Kowalowiec po zakończonym remoncie ul. 11 Listopada, zbliżającym się rozpoczęciem remontu właściwego przy ul. Krasickiego, a tym samym czasową zmianą organizacji ruchu, informujemy o zmianach na trasach powrotnych linii autobusowych od 06.01.2023r. wykonujących zadania ul. Krasickiego celem zapoznania się z nimi.

Tymczasowa organizacja ruchu zmieniać będzie ruch na jednokierunkowy (odcinek od przejazdu przy Kościuszki do skrzyżowania z 11 Listopada).

Zmiany kursowania linii autobusowych korzystających
z ul. Krasickiego w trasie swojego przejazdu
(powrot
ne przejazdu linii w stronę miasta oraz trasa linii "0").

"0" – Po trasie do ul. 11 Listopada, a następnie ul. Krasickiego
w stronę Stobiecka Szlacheckiego do ul. Dolnej, następnie przez przejazd "rampa" przy Młodzowskiej/ Kraszewskiego i w Św. Rozalii, ul. Kolejowa, ul. Reymonta na powrót na swoją trasę.
(dodatkowy tymczasowy przystanek Dworzec PKP)


"2" – Po trasie ul. Krasickiego w stronę miasta do ul. Poprzecznej, następnie przez przejazd "rampa" przy Młodzowskiej/ Kraszewskiego i w Św. Rozalii, ul. Kolejowa, ul. Reymonta na powrót na swoją trasę.
(dodatkowy przystanek Poprzeczna)


"3" – W stronę miasta po trasie ul. Kościowa do ul. Krasickiego, następnie do ul. Poprzeczej, dalej przez przejazd "rampa" przy Młodzowskiej/ Kraszewskiego i w Św. Rozalii, ul. Kolejowa,
ul. Reymonta na powrót na swoją trasę.
(dodatkowy tymczasowy przystanek Poprzeczna)


"5" – (kursy rozpoczynające przejazd z Brzeźnickiej) W stronę miasta ul. Brzeźnicką do ronda przy ul. Piłsudskiego, z uwzględnieniem przystanku na Wiadukcie), dalej po trasie
– w zależności od wersji przejazdu w ul. Mineralną i ul. Wyszyńskiego lub w ul. Piastowską.
(dodatkowe przystanki Brzeźnicka Ciepła i Brzeźnicka Miła)


"6" – Po trasie ul. Sucharskiego i ul. Poprzeczną do ul. Krasickiego, następnie ul. Kościowa do ul. Brzeźnickiej i w Plac 3go Maja, dalej po trasie.


"8" – Po trasie ul. Reja i ul. Poprzeczną do ul. Krasickiego, potem do skrzyżowania z 11 Listopada a następnie w ul. 11 Listopada, ul. Kościowa do ul. Brzeźnickiej i w Plac 3go Maja, dalej po trasie.
(odwrócona strona przejazdu – przystanki te same co w stronę Reja)


"14" – Po trasie ul. Sucharskiego i ul. Poprzeczną do ul. Krasickiego, potem do skrzyżowania z 11 Listopada a następnie w ul. 11 Listopada, ul. Kościowa do ul. Brzeźnickiej i w Plac 3go Maja, dalej po trasie.
(odwrócona strona przejazdu – przystanki te same co w stronę Sucharskiego)


"23" – W stronę miasta po trasie przejazd przez 11 Listopada, następnie ul. Krasickiego z powrotem do ul. Kościowa i powrót do Brzeźnickiej i w Plac 3go Maja, dalej po trasie.
(bez zatrzymywania się na przystankach od 11 Listopada ZMG do Brzeźnickiej;
dodatkowe tymczasowe przystanki Brzeźnicka Ciepła i Brzeźnicka Miła)


"25" – Po trasie ul. Krasickiego w stronę miasta do skrzyżowania z ul. Kościowa dalej ul Kościowa do ul. Brzeźnickiej i w Plac 3go Maja, dalej po trasie.

Trasa linii numer „0”:

Trasa 0 wer.1

Trasa linii numer „2”:

Trasa 2 wer.1

Trasa linii numer „3”:

Trasa 3 wer.1

Trasa linii numer „5”:

Trasa 5 wer.1

Trasa linii numer „6”:

Trasa 6 wer.1

Trasa linii numer „8”:

Trasa 8 wer.1

Trasa linii numer „14”:

Trasa 14 wer.1

Trasa linii numer „23”:

Trasa 23 wer. ostat

Trasa linii numer „25”:

Trasa 25 wer.1

  • Autobusy będą zatrzymywały się przy wszystkich przystankach na zmienionej trasie jak przy przystakach na żądanie - I ZATRZYMYWAĆ SIĘ NA PROŚBĘ PASAŻERA
    (PRZYCISK STOP W AUTOBUSIE DO WYSIADANIA / PODNIESIENIE RĘKI NA PRZYSTANKU CELEM KOMUIKACJI O CHĘCI SKORZYSTANIA Z PRZEJAZDU).

 

  • Dodatkowe planowane tymczasowe przystanki dla linii to: ul. Poprzeczna (linia 2 i 3), Dworzec PKP (linia 0), Brzeźnicka Ciepła i Brzeźnicka Miła (linia 5 i 23),

 

  • Linia 8 i 14 kursują przez 11 Listopada po odwróconym kierunku (dla tych linii obowiązują jedynie przystanki po jednej stronie – prosimy o zwracanie uwagi na rozkład zamieszczony na przystankach!),

 

  • Linia 23 nie zatrzymuje się na przystankach przy ul. Kościowa w drodze do ul. Brzeźnickiej (ostatni przystanek przy os. Kowalowiec to 11 Listopada ZMG),

 

  • Na czas remontów wyłączone zostaną tablice informacji pasażerskiej na powrotnych przejazdach linii do Placu 3go Maja (Parki),

 

  • Oznaczony znakiem D-3 odcinek drogi jednokierunkowej zostanie wprowadzony wraz z rozpoczęciem prac właściwych przez wykonawcę,

 

  • Oznaczony znakiem B-2 Zakaz wjazdu odcinek drogi przy ul. Sierakowskiego zostanie wprowadzony przy pracach na samym skrzyżowaniu i będzie wiązało się z wyłączeniem czasowym przystanku Sierakowskiego Park i Warszyca PKP oraz przeniesieniem ich w miejsce przystanku Reymonta Centrum Handlowe, gdy otrzymamy informację od wykonawcy,

 

  • Oznaczony znakiem B-2 Zakaz wjazdu odcinek drogi przy ul. Sierakowskiego zostaje wprowadzony od dnia 23.01.23r. przy pracach na samym skrzyżowaniu, co powoduje przeniesienie przystanków Sierakowskiego Park i Warszyca PKP oraz w miejsce przystanku Reymonta Centrum Handlowe.