29Paź2021

Zmiany tras dla linii nr 0, 2, 3, 5, 6, 8, 14, 23, 25 z powodu remontu ul. Kościowa

UWAGA!

W dniu 04.11.2021r. z powodu remontu na całym odcinku drogi zostanie zamknięta ul. Ks. Kościowa. Z racji tego zamknięcia MPK Sp. z o. o. zmuszone jest do zmian w kursowaniu linii: 0, 2, 3, 5, 6, 8, 14, 23, 25. Poniżej nowe trasy kursowania ww. linii wyznaczone po konsultacjach z zarządcą drogi i wykonawcą remotu.


0 –
zmiana trasy z ul. Ks. Kościowa na ul. Prusa

Przystanki: 48. Ks. Kościowa Kościół, 49. Ks. Kościowa Grota Roweckiego, oraz 50. 11 Listopada Szkoła(w stronę centrum) zostają przeniesione na ul. Prusa w lokalizacji przedstawionej na mapce poniżej.

2 – zmiana trasy z ul. 11 Listopada na ul. Krasickiego

Przystanki: 108. Ks.Kościowa Krasickiego, 106. Ks.Kościowa Danuta, 50. 11 Listopada Szkoła,
51. 11 Listopada Bloki, 52. 11 Listopada ZMG zostają pominięte na zmienionej trasie przejazdu.

Zastępczymi przystankami dla linii nr 2 stają się 246. Krasickiego Fameg, 245. Krasickiego Dolna 247. Krasickiego Kwiaciarnia.

3 – zmiana trasy z ul. Kościowa i ul. Krasickiego na ul. Prusa i ul. 11 Listopada

Przystanki: 48. Ks.Kościowa Kościół, 106. Ks.Kościowa Danuta, 247. Krasickiego Kwiaciarnia, 246. Krasickiego Fameg, 245. Krasickiego Dolna, 108. Ks.Kościowa Krasickiego,
106. Ks.Kościowa Danuta, 49. Ks. Kościowa Grota Roweckiego zostają pominięte na zmienionej trasie przejazdu.

Zastępczymi przystankami dla linii nr 3 stają się te przeniesione na ul. Prusa w lokalizacji przedstawionej na mapce poniżej oraz 50. 11 Listopada Szkoła,
51. 11 Listopada Bloki, 52. 11 Listopada ZMG

5 – zmiana trasy z ul. Ks. Kościowa na ul. Prusa

Przystanki: 48. Ks. Kościowa Kościół, 49. Ks. Kościowa Grota Roweckiego, oraz 50. 11 Listopada Szkoła(w stronę centrum) zostają przeniesione na ul. Prusa w lokalizacji przedstawionej na mapce poniżej.

6zmiana trasy z ul. Ks. Kościowa i ul. 11 Listopada na ul. Krasickiego

Przystanki: 108. Ks.Kościowa Krasickiego, 106. Ks.Kościowa Danuta, 50. 11 Listopada Szkoła,
51. 11 Listopada Bloki, 52. 11 Listopada ZMG zostają pominięte na zmienionej trasie przejazdu.

Zastępczymi przystankami dla linii nr 6 stają się 246. Krasickiego Fameg, 245. Krasickiego Dolna 247. Krasickiego Kwiaciarnia.

8 – zmiana trasy z ul. Ks. Kościowa i ul. 11 Listopada na ul. Krasickiego

Przystanki: 108. Ks.Kościowa Krasickiego, 106. Ks.Kościowa Danuta, 50. 11 Listopada Szkoła,
51. 11 Listopada Bloki, 52. 11 Listopada ZMG zostają pominięte na zmienionej trasie przejazdu.

Zastępczymi przystankami dla linii nr 8 stają się 246. Krasickiego Fameg, 245. Krasickiego Dolna 247. Krasickiego Kwiaciarnia.

14 – zmiana trasy z ul. Ks. Kościowai ul. 11 Listopada na ul. Krasickiego

Przystanki: 108. Ks.Kościowa Krasickiego, 106. Ks.Kościowa Danuta, 50. 11 Listopada Szkoła,
51. 11 Listopada Bloki, 52. 11 Listopada ZMG zostają pominięte na zmienionej trasie przejazdu.

Zastępczymi przystankami dla linii nr 14 stają się 246. Krasickiego Fameg, 245. Krasickiego Dolna 247. Krasickiego Kwiaciarnia.


23 – zmiana trasy z ul. Ks. Kościowa i 11 Listopada na ul. Brzeźnicka i ul. Różana

Przystanki: 48. Ks. Kościowa Kościół, 49. Ks. Kościowa Grota Roweckiego, 50. 11 Listopada Szkoła, 51. 11 Listopada Bloki, 52. 11 Listopada ZMG, 53. Krasickiego Biedronka, 8. Reymonta Kościuszki, 105. Sierakowskiego Park zostają pominięte na zmienionej trasie przejazdu.

Zastępczymi przystankami dla linii nr 23 stają się 46. Brzeźnicka Matejki, 47. Brzeźnicka Ciepła, 45. Brzeźnicka Stadion, 44. Batorego, 136. Różana, 43. Warszyca, 104. Sierakowskiego Warszyca.

25 zmiana trasy z ul. 11 Listopada na ul. Krasickiego

Przystanki: 108. Ks.Kościowa Krasickiego, 106. Ks.Kościowa Danuta, 50. 11 Listopada Szkoła,
51. 11 Listopada Bloki, 52. 11 Listopada ZMG zostają pominięte na zmienionej trasie przejazdu.

Zastępczymi przystankami dla linii nr 25 stają się 246. Krasickiego Fameg, 245. Krasickiego Dolna 247. Krasickiego Kwiaciarnia.

 

Przeniesiony przystanek z 11 Listopada Szkoła (po stronie przedszkola nr 5 – w stronę Centrum):

Przeniesione przystanki Ks. Kościowa Kościół oraz Ks. Kościowa Grota Roweckiego (oba kierunki):

 Linia "0"

Linia "2 i 25"

Linia "3"

Linia "5"

Linia "6, 8, 14, 2 i 25"

Linia "23"