W związku z brakiem informacji (od Starostwa - jako zarządcy drogi oraz od wykonawcy) o zamknięciu ul. Piłsudskiego, a rozpoczęciem prac remontowych na wymienionym odcinku Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. zmuszone było do wprowadzenia nagłej zmiany z dniem 04.09.2023r. dotyczące linii numer "4" oraz linii numer "7", w wyniku której autobusy tych linii opuszczą przystanki przy ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Targowej do przejazdu PKP oraz dla linii numer "7" zostaną pominięte przystanki przy ul. Krakowskiej (167. Krakowska Bloki oraz 167. Krakowska Kościół). 

Prosimy o ponowne zapoznanie się z rozkładami dostępnymi w zakładce 
"Rozkład Jazdy" / "Rozkład ważny od 1.09.2023r." lub po kliknięciu TUTAJ.

Dokonano również korekt godzin kursów (możliwych do zrealizowania w teoretycznie zamkniętym już okresie),
które zostały nam przekazane w okresie po publikacji zmiany rozkładowej z rozkładów Wakacyjnych.


   Czytaj więcej

W związku ze zbliżającym się końcem okresu wakacyjnego oraz rozpoczęciem roku szkolnego ponownie wprowadzamy "Szkolny" rozkład jazdy z pewnymi zmianami obowiązującymi już od 01.09.2023r.:

Zakończenie prac przy ul. Krasickiego pozwala nam na powrót - a przynajmniej częściowy - do znanego nam przejazdu linii i wyjście z objazdu przez ul. Kolejową, ul. Rozalii, ul. Kraszewskiego do przejazdu przez "Rampę przeładunkową"/ przejazd przy ul. Kraszewskigo i ul. Poprzeczną dalej na swoje trasy.

Z racji zgłoszeń do MPK inwestorów i wykonawców kolejnych remontów, które będą towarzyszyć nam przez dłuższy okres czasu, przygotowaliśmy już rozkład obejmujący remont ul. Reymonta, aby zniwelować comiesięczne zmiany przejazdowe, które powodowały jedynie zamieszanie rozkładowe. - tj. całkowite wyjście aubotusów z ul. Reymonta do czasu zakończenia inwestycji związanej z jej przebudową aż do skrzyżowania z ul. Warszyca - wiąże się to z przesunięciem wszystkich linii autobusowych na ul. Kościuszki oraz na Wiadukt przy ul. Brzeźnickiej.

W zastępstwie za przystanki Plac 3go Maja Poczta oraz Plac 3go Maja Park w rozkładzie ujęte zostały: przystanek Krakowska Park - przy ul. Krakowskiej (na wysokości Castelli) - dla przejazdu stronę ul. Piastowskiej/Leszka Czarnego/Armii Krajowej/itd., oraz przystanek Narutowicza Biblioteka - przy ul. Narutowicza - dla przejazdów wyjazdowych z miasta.
Dodatkowo w zastępstwie za przystanki Reymonta Centrum Handlowe oraz Reymonta Reymonta Kościuszki przy ul. Kościuszki zostaną umieszczone słupki przystankowe - jeden przy budynku mieszkalnym Kościuszki 15 i 17 oraz przy zatoce położonej przy budynku MOPS (Kościuszki 10), również umieszczone w rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej.

Linia numer "0" calem uniknięcia znacznych opóźnień - czego świadkami byliśmy przy wcześniejszych remontach naszych ulic - zostaje przesunięta na Wiadukt (ul. Brzeźnicka).

Linia numer "8" zostaje podobnie jak w wakacje zapętlona w swoim przejeździe przez miasto Radomsko (tak jak linia numer "0" ale w odwrotnym kierunku) z drobną zmianą dotyczącą przejazdu przez ul. Armii Krajowej. W wakacje linia numer "8" zjeżdżała w ul. Targową i Krakowską, a pomijała ul. Leszka Czarnego oraz ul. Piastowską w swojej trasie przejazdowej. Z racji licznych zgłoszeń, aby zmienić ten układ, zostaje ona poprowadzona przez ul. Leszka Czarnego i ul. Piastowską. 
Dla osób chcących skorzystać z przejazdu na godz. 8 do ul. Reja/Przemysłowej wydłużyliśmy linię "11" do Pętli autobusowej przy ul. Przemysłowej. (dla osób których trasa linii numer "11" nie pozwala na bezpośrednie skorzystanie zachęcamy do przesiadki na "11" z linii "0" na Wiadukcie.

Linie numer 10, 15 oraz 25 otrzymują znaczną zmianę przejazdu - tj. w obu kierunkach będą kursowały przez ul. Brzeźnicką (Wiadukt).

Wprowadzono również kilka korekt godzin kursów na wnioski pasażerów.

Podsumowując - aktualne od 01.09.23r. trasy przejazdowe są zgodne z przystankowym
rozbiciem 
rozkładu jazdy, 
przedstawionym w odnośniku poniżej.

Obowiązujące od 01.09.2023r. rozkłady jazdy:

ROZKŁAD SZKOLNY '23-'24


   Czytaj więcej

Z powodu prowadzonych prac remontowych przy skrzyżowaniu ul. 11 Listopada oraz ul. Krasickiego od Piątku (11.08.23) od godziny 10:00 do Soboty (12.08.23) do godziny 22:00 przystanki przy ul. 11 Listopada oraz przy ul. Krasickiego zostają wyłączone z ruchu.

Najbliższe przystanki znajdują się przy ul. Ks. Kościowa i ul. Poprzecznej.


   Czytaj więcej

W związku z wnioskami pasażerów korzystających z linii numer "2" od 01.08.23r. zmieni się trasa objazdu dla tej linii, w wyniku czego pominięty zostanie przystanek Reymonta Centrum Handlowe (w stronę JYSK) oraz przystanki Reymonta Kościuszki i Reymonta Radomka (powrót z JYSK).


Trasa linii numer „2” (w stronę Jysk):

"2" – Po trasie do Placu 3 Maja, następnie ul. Żeromskiego do ul. Brzeźnickiej (pominięcie przystanku Reymonta Centrum Handlowe - "stara mleczarnia") wiaduktem w stronę Stobiecka, następnie do ul. Ks. Kościowa do ul. Krasickiego i dalej na swoją trasę do JYSK'a.

Mapa trasy linii numer „2” (w stronę Jysk):

WyjazdJYSK

Trasa linii numer „2” (powrót z Jysk):


"2" – Po trasie do skrzyżowania ul. Krasickiego i ul. Ks. Kościowa, dalej ul. Ks. Kościowa do ul. Brzeźnickiej (pominięcie przystanku Reymonta Kościuszki oraz Reymonta Radomka) następnie wiaduktem do Placu 3 Maja na swoją trasę do ul. Jagiellońskiej.

Mapa trasy linii numer „2” (powrót z Jysk):

PowrótJYSK

 


   Czytaj więcej