21Kwi2018

Historia przedsiębiorstwa

img historia 01Komunikacja miejska w Radomsku została uruchomiona 14 stycznia 1968 roku w ramach Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Radomsku.
Na ulice miasta wyjechały 4 autobusy
San H100B kursujące na 3 liniach:

  • 1 – Folwarki – Bartodzieje
  • 2 – Strzałków – Stobiecko Szlacheckie
  • 3 – Kietlin – Stobiecko Miejskie

Pierwszym kierownikiem Zakładu Komunikacji Miejskiej w Radomskubył, nieżyjący już dziś, Roman Zyberyng. Wkrótce tabor ZKM został uzupełniony o 2 autobusy: 1 San H100B i 1 używany San H27B. Zajezdnia ZKM Radomsko mieściła się przy ulicy Berka Joselewicza 8. 28 listopada 1968 roku Zakład Komunikacji Miejskiej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Radomsku otrzymał 4 używane autobusy Ikarus 620 z MZK Warszawa (numery 727, 760, 792 i 793). Po kilku latach eksploatacji w ZKM Radomsko autobusy te zostały skasowane. W 1968 roku komunikacja miejska w Radomsku przewiozła 900 tys. pasażerów.

1 października 1977 roku decyzją Wojewody Piotrkowskiego powstało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
w Piotrkowie Trybunalskim. W jego skład weszły Miejski Zakład Komunikacji Piotrkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piotrkowie Trybunalskim (od 1 października 1977 r.) oraz Zakład Komunikacji Miejskiej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tomaszowie Mazowieckim z Oddziałem w Opocznie i Zakład Komunikacji Miejskiej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomsku (od 1 stycznia 1978 roku). W nowoutworzonym przedsiębiorstwie działały 3 zakłady: Zakład Komunikacji Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim oraz Oddział Komunikacji Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim z Placówką
w Opocznie i Oddział Komunikacji Miejskiej w Radomsku. Od połowy lat siedemdziesiątych zastępowano autobusy San nowoczesnymi Autosanami H9-35.
W lutym 1978 roku tabor OKM Radomsko liczył 30 autobusów, w tym 16 Sanów H100B i 14 Autosanów H9-35; w październiku 1978 r. OKM Radomsko posiadał już 36 autobusów, w tym 15 Sanów H100B i 21 Autosanów H9-35. Na początku 1981 roku został skasowany ostatni San H100B w OKM Radomsko. Tabor komunikacji miejskiej w Radomsku w 1981 roku liczył 33 autobusy Autosan H9-35. W 1983 roku OKM Radomsko posiadał 37 autobusów Autosan H9-35
i obsługiwał 15 linii. Na trasy wyjeżdżało codziennie 27 autobusów. W 1984 roku OKM Radomsko otrzymał pierwsze autobusy Jelcz PR110U. W sierpniu 1984 roku tabor OKM w Radomsku liczył 34 autobusy, w tym 26 Autosanów H9-35 i 8 Jelczy PR110U. Z powodu braku miejsca w zajezdni 6 autobusów nocowało na przyległej do zajezdni ul. Mickiewicza 26 lutego 1985 roku Oddział Komunikacji Miejskiej w Radomsku zmienił nazwę na Zakład Komunikacji Miejskiej
w Radomsku. W czerwcu 1985 roku ZKM Radomsko obsługiwał już 18 linii, w tym 6 miejskich i 12 podmiejskich. W połowie lat osiemdziesiątych ZKM
w Radomsku otrzymał na nową zajezdnię bazę po Rejonie Drogowym przy ul. Wójcika (obecnie Św. Rozalii). Zajezdnia ta została adaptowana dla potrzeb komunikacji miejskiej i została oddana do użytku w 1990 roku. W marcu 1988 roku ujednolicono numerację autobusów WPKM Piotrków Trybunalski.
ZKM Radomsko w miejsce numerów jedno – i dwucyfrowych x i xx otrzymał numerację trzycyfrową 3xx.

img historia 021 stycznia 1991 roku Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim rozpadło się na 5 samodzielnych przedsiębiorstw komunikacyjnych.
W miejsce Zakładu Komunikacji Miejskiej w Radomsku utworzono Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Radomsku. W latach 1993 -1994 MPK Radomsko zakupiło 9 używanych autobusów: 5 MANów SL200 oraz 4 Gräf-Steyry LU200M11 z napędem gazowym. Otrzymały one numery 346-350 (MANy) i 351-354
(Gräf-Steyry). Wszystkie 4 Gräf-Steyry zostały sprzedane w marcu 1999 r. W tym okresie jeździły jeszcze 3 MANy SL 200
(346, 347 i 350). 1 stycznia 1996 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Radomsku zostało przekształcone w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Również w 1996 roku zakupiono na potrzeby zajezdni teren po byłym Państwowym Ośrodku Maszynowym przy ul. Narutowicza 59 i rozpoczęto jego adaptację.
Nowa siedziba MPK Radomsko została oddana do użytku w 1997 roku. Również
w 1997 roku tabor MPK Radomsko wzbogacił się o 10 nowych autobusów: 9 Autosanów A1010M “Medium” i 1 Autosan H6-20.02 “Melon”. Otrzymały one numery taborowe:
01 (Autosan H6-20) oraz od 02 do 10 (Autosany A1010M). W marcu 1999 roku zakupiono kolejne 2 autobusy: przegubowe Mercedesy O305G od prywatnego przedsiębiorcy z Piotrkowa Trybunalskiego. Otrzymały one numery taborowe 11
i 12. Pierwszym właścicielem tych autobusów był Port Lotniczy Okęcie w Warszawie. We wrześniu 2002 r. zakupiono kolejne 2 autobusy używane – przegubowy MAN NG272 i Neoplan N4014NF. Otrzymały one numery odpowiednio 13 i 14. W maju 2003 r. MPK Radomsko posiadało 25 autobusów i obsługiwało 13 linii,
w tym 3 miejskie, 9 podmiejskich i 1 międzymiejską.

W październku 2004 r. MPK Radomsko posiadało 23 autobusy i obsługiwało 12 linii autobusowych, w tym 3 miejskie, 8 podmiejskich i 1 międzymiejską.
W listopadzie 2005 r. MPK Radomsko zakupiło 13 nowych autobusów: 8 Autosanów H7-20.05 “Trafic” – nadano im numery 15-22 i 5 Solbusów B9,5,
które otrzymały numery 23-27. W styczniu 2006 r. do MPK Radomsko dotartły kolejne 3 nowe autobusy: 2 Karosy B951E – numery 28 i 29 oraz pierwszy
z 5 Irisbusów Midiriderów, który otrzymał numer 30. Pozostałe 4 dotarły w I kwartale 2006 r, i otrzymały numery boczne 31,32,33,34.

autobus solaris

W roku 2019 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we współpracy z beneficjentem wnioskujacym o dofinansowanie: Urzędem Miasta Radomska, otrzymało nowe autobusy w ilości 4 sztuk marki Solaris Urbino 12 Hybrid, oraz 4 sztuki autobusów marki Solaris Urbino 12. Pozyskane one zostały poprzez dofinansowane ze środków Funduszu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej.

Koniec 2019 roku zaowocował w zakup w dwóch pojazdów do celów wykonywania zadań przewozowych - Man A76 (nadane zostały numery 56 oraz 57) 
o długości 8,61 m, które zastąpiły dwa wysłużone Autosany H-7 o numerach taborowych 18 i 22.
Z kolei koniec roku 2020 mimo pandemii, pozwolił na zakup dwóch autobusów Ikarus E91 (numery 58 oraz 59) o długości 7,86 m, które to zastąpiły kolejne dwa Autosany H-7 - numery boczne 17 oraz 21.

Rok 2021 przyniósł nieoczekiwaną zmianę od 01.07.2021r. związaną z rezygnacją gminy Dobryszyce z usług świadczonych przez MPK Radomsko (brak podpisania porozumienia międzygminnego z UM Radomsko do dnia 30.06.2021r. w wyniku czego linie 12 oraz 14 zamknęły się na obsługę tras do granic miasta). W związku z tą zmianą obsługiwane linie podmiejskie zmieniły swoją ilość na 9, linii miejskich 8 oraz jedna linia między miastowa do Kamieńska.

Przełom roku 2022 pozwolił na uaktualnienie taboru tj. zakup trzech autobusów 12m marki SCANIA OmniLink z normą spalin EURO V w zamian za dwa autobusy wysoko podłogowe KAROSA B951 City 2 oraz jeden Autosan H-7 (pojazdy wyeksploatowane).