21Kwi2018

logo

CENNIK BILETÓW

Obowiązuje od 01.09.2015 r.

Ceny biletów jednorazowych w złotych
( brutto z podatkiem VAT)

Bilety Strefowy miejski Strefowy pozamiejski
1. Bilet jednorazowy normalny 3,00 4,50
3. Bilet jednorazowy ulgowy 50% 1,50 2,25
5. Bilet jednorazowy ulgowy 70% 2,10 3,15

Odpowiednią opłatę za bilet jednorazowy można wnosić z „portmonetki” przez skasowanie karty elektronicznej.

Cennik biletów okresowych w złotych
(brutto z podatkiem VAT)

  Strefa miejska Strefa miejska i pozamiejska
1. Bilet okresowy 30 dniowy normalny 90 135
2. ulgowy 70% 60 95
3. ulgowy 50% 45 67
1. Bilet okresowy 90 dniowy normalny 240 360
2. ulgowy 70% 160 260
3. ulgowy 50% 120 180
 1. Nośnikiem biletu okresowego jest karta elektroniczna.
 2. Bilety okresowe są ważne przez kolejne 30 lub 90 dni.
 3. Bilet okresowy miejski jest ważny na wszystkich liniach na terenie miasta.
 4. Bilet okresowy miejski i pozamiejski jest ważny na wszystkich liniach gminnych i miejskich obsługiwanych przez MPK.
 5. Bilety uprawniają do nieograniczonej ilości przejazdów, ale wymagają każdorazowo potwierdzenia skasowania przy wejściu do autobusu poprzez przyłożenie do kasownika.
  Strefa miejska – Miasto Radomsko, Kietlin, Strzałów, Amelin, Dziepółć
  Strefa pozamiejska – Lgota, Wola Blakowa , Piaszczyce , Płoszów Jadwinówka, Szczepocice, Dąbrówka, Lipie, Kamieńsk, Wojciechów, Gomunice, Gorzędów, Kletnia, Dobryszyce, Blok Dobryszyce, Borowiecko, Grzebień, Krępa, Wierzbica, Stobiecko Szlacheckie, Józefów, Ładzice, Jedlno I i Jedlno II, Wola Jedlińska, Radziechowice I i Radziechowice II, Kruplin
 6. Pierwsza karta biletu okresowego wydawana jest bezpłatnie.
 7. Wydanie duplikatu związane jest z uiszczeniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 zł.