21Kwi2018

logo

(na podstawie Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/534/22 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 28 października 2022 r.)

CENNIK BILETÓW JEDNORAZOWYCH I OKRESOWYCH

Maksymalne ceny biletów jednorazowych w złotych (brutto z podatkiem VAT)

Bilety Strefowy miejski Strefowy pozamiejski
1. Bilet jednorazowy normalny 4,00 6,00
2. Bilet jednorazowy ulgowy 50% 2,00 3,00
3. Bilet jednorazowy ulgowy 70% 2,80 4,20

Odpowiednią opłatę za bilet jednorazowy można wnosić z "elektronicznej portmonetki"
przez skasowanie karty elektronicznej,działającej na zasadzie prepaid (przedpłaconej).

 

Maksymalne ceny biletów okresowych w złotych (brutto z podatkiem VAT)

 Bilet Strefa miejska Strefa miejska i pozamiejska
Bilet okresowy 30-dniowy normalny 120 zł 180 zł
Bilet okresowy 30-dniowy ulgowy 50% (tj. 50% ceny 30-dniowego normalnego biletu okresowego) 60 zł 90 zł
Bilet okresowy 30-dniowy ulgowy 70% (tj, 70% ceny 30-dniowego normalnego biletu okresowego) 84 zł 126 zł
Bilet okresowy 90-dniowy normalny 320 zł 480 zł
Bilet okresowy 90-dniowy ulgowy 50% (tj. 50% ceny 90-dniowego normalnego biletu okresowego) 160 zł 240 zł
Bilet okresowy 90-dniowy ulgowy 70% (tj. 70% ceny 90-dniowego normalnego biletu okresowego) 224 zł 336 zł

 

1. Nośnikiem biletu okresowego jest karta elektroniczna.

2. Bilety okresowe są ważne przez kolejne 30 lub 90 dni.

3. Bilet okresowy miejski jest ważny na wszystkich liniach na terenie miasta.

4. Bilet okresowy miejski i pozamiejski jest ważny na wszyskich liniach miejskich i gminnych obsługiwanych przez MPK.

5. Bilety okresowe uprawniają do nieograniczonej ilości przejazdów, ale wymagają każdorazowo potwierdzenia skasowania przy wejściu do autobusu poprzez przyłożenie do kasownika.

6. 1) Strefa biletowa miejska - Miasto Radomsko i obszar Gminy Radomsko (...).

    2) Strefa biletowa pozamiejska - obszar Gmin: Gomunice, Kamieńsk, Lgota Wielka.